Sereď spustila prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov

Sereď spustila prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď od 15. decembra spustilo prevádzku nocľahárne pre ľudí bez domova. Priestory na Školskej ulici boli v októbri zrekonštruované podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva tak, aby  boli vyhovujúce na jeho prevádzku. Stavebné úpravy zahŕňali najmä doplnenie hygienických štandardov, maľovanie a dezinfekciu priestorov. 
 
Nocľaháreň bude otvorená od 19:00 hodiny večer do 07:00 hodiny nasledujúceho rána. Počas prevádzkových hodín je zabezpečený dozor. Klienti majú zabezpečené základné potraviny, kávu alebo čaj. Ďalej si môžu vykonať osobnú hygienu či oprať ošatenie. Ubytovanie je spoplatnené sumou 0,80 € za noc, v zmysle VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. Tento poplatok je platný bez zmeny od 11.3.2009.
 
Prevádzkovanie nocľahárne je snahou samosprávy mesta, aby ani jeden človek v núdzi nezamrzol a neumrel v zime na ulici z dôvodu nedostatku pomoci. Kapacita nocľahárne je 10 osôb a je určená výlučne pre občanov s trvalým pobytom v meste Sereď. Otvorená bude do 15. marca 2021. V minulej sezóne využilo služby nocľahárne priemerne 6 klientov, v mesiaci február a marec boli v nocľahárni iba 4 klienti.
 
Sereď spustila prevádzku nocľahárne pre bezdomovcovSereď spustila prevádzku nocľahárne pre bezdomovcov