Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2021

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2021

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi by mali v roku 2021 zasadnúť do poslaneckých lavíc počas riadnych schôdzí celkom šesť krát. Termíny zasadnutí sú určené na štvrtky so začiatkom rokovaní o 08:00 hodine . Uvedené termíny zohľadňujú potreby MsÚ a berú v úvahy sviatky počas roka 2021.
 
V januári sa zasadnutie konať nebude, prvý krát sa poslanci stretnú až vo februári 18.2.2021.  Ďalšie zastupiteľstvo bude v apríli, konkrétne  22. 4. 2021. Júnové zastupiteľstvo sa bude konať  24. 6. 2021. Po dvojmesačných prázdninách sa poslanci zídu 16.9. 2021.  V mesiaci október zastupiteľstvo nebude, zasadať  bude až v novembri 04.11. 2021. Posledné rokovanie v tomto roku sa bude konať  09.12.2021.
 
Okrem uvedených termínov zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú tieto zvolávané i podľa aktuálnej potreby. Všetky zasadnutia Mestského zastupiteľstva sú vysielané naživo a následne aj ich záznam nájdete na youtube kliknutím na odkaz: https://www.youtube.com/channel/UCQUHJahphrRn942v5BxN3Pg
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi v roku 2021