Základné školy v Seredi navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi

Základné školy v Seredi navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Už roky sa traduje, že v decembri navštevuje  Mikuláš, anjeli a čerti seredské školy, aby rozdali deťom radosť a dobrú náladu. Inak tomu nebolo ani tento rok. Mikuláš sa so svojou družinou osobne stretol so všetkými žiakmi prvého stupňa zo Základnej školy J.Fándlyho, J.A.Komenského ale aj Špeciálnej základnej školy. Poslušné deti boli obdarené sladkosťami, tie menej poslušné dostali aj pokarhanie. Mikuláš nezabudol ani na žiakov z druhého stupňa, ktoré majú dištančnú formu vzdelávania. Žiakom sa prihovoril a pozdravil ich prostredníctvom pripojenia na online hodine. Všetci sa milej návšteve potešili a  Mikuláša vyprevádzali s prísľubom, že budú poslúchať a usilovne sa učiť.
 
 
 
 
 
Základné školy v Seredi navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi