Lekárka zo Serede odchádza po 50-tich rokoch praxe do dôchodku. Na svojich pacientov bude ešte dlho spomínať

Lekárka zo Serede odchádza po 50-tich rokoch praxe do dôchodku. Na svojich pacientov bude ešte dlho spomínať

Zdravie     Iveta Tóthová    
MUDr. Anna Štepánková pôshobila v lekárskej praxi dlhých 50 rokov.  Jej ambulanciu obvodnej lekárky v Seredi navštevovali stovky a stovky pacientov. Striedali sa u nej starší i mladší s rôznymi diagnózami. Smelo môžeme povedať, že meno MUDr. Štepánkovej pozná  snáď každý v meste. No nastal čas jej odchodu na zaslúžený odpočinok.
 
MUDr. Štepánková začínala svoju lekársku prax  vo Vysokých Tatrách na pľúcnom oddelení, kde pôsobila tri roky. Ďalšie pôsobisko mala v Bratislave, odkiaľ v roku 1974 odišla pracovať do Serede ako obvodný lekár. Nášmu mestu ostala verná až do súčasnosti.
 
Keď som sa na úvod opýtala pani doktorky, čo ju viedlo k tomu, že si vybrala povolanie lekárky, odpovedala bez váhania: „Vôľa pomáhať iným ľudom.“  Tieto slová sú dôvodom toho, že sa pani doktorka s odstupom niekoľkých desaťročí plne stotožňuje s tým, že lekárske povolanie naozaj nie je povolaním ale poslaním.  Práve preto musí byť skúsený lekár v jednej osobe aj dobrý psychológ. S pacientmi treba vedieť komunikovať, vypočuť ho, upokojiť, no ak je treba aj pokarhať.  Ale čo naopak?  Akí sú vo všeobecnosti  seredskí pacienti?  Z pozície dlhoročnej lekárky si predsa len MUDr. Štepánková môže dovoliť hodnotiť. Sú trpezliví, poslúchajú rady lekárov, chodia na preventívne prehliadky?  „Pacienti sú veľmi odlišní a tak aj ich nálady a správanie je odlišné. Mnohí sa mi stali naozaj blízkymi a spomienky na nich budú v mojej pamäti ešte dlho.“
 
V nadväznosti na predchádzajúcu otázku, určite mnohých zaujíma, či si spomínate na nejaký výnimočný prípad, zážitok alebo moment, ktorý Vám utkvel v pamäti? „Takých momentov bolo nespočetne veľa a z toho množstva si netrúfnem vypichnúť niektorý konkrétny.“
 
Vyrovnať sa s prácou, ktorej súčasťou je aj každodenná bolesť a popri úspechoch aj smrť, nie je ľahké. Mnoho Vašich pacientov už nie sú medzi nami. Čo Vám pani doktorka pomáhalo nájsť vnútornú silu všetko zvládnuť? „Snaha pomáhať ďalším a ďalším. Veľkú oporu som mala aj v celej mojej rodine, začo som naozaj vďačná.“
 
Pani doktorka, Vaša lekárska prax trvala niekoľko desaťročí. Za ten čas sa zdravotníctvo zmenilo. Pribúdali moderné prístroje, diagnostika nabrala iné rozmery,  nastala elektronizácia dokumentov, lekári vystavujú e-recepty, pribudlo mnoho nových liekov ale aj diagnóz. Keď porovnáte zdravotníctvo pred 30-40 rokmi a dnes, ako posudzujete tento vývoj? „Zdravotníctvo pre mňa už stratilo pôvodný zmysel a dnes komunikáciu s pacientom a osobný prístup k nim nahradili počítače a prístroje. Aj keď sú určite potrebné a v mnohom uľahčia diagnostiku, stráca sa tak osobný a individuálny prístup k pacientovi, čo mne po toľkých rokoch praxe už asi aj prekáža.“
 
Pacienti po odchode MUDr. Anny Štepánkovej budú v  zdravotnej starostlivosti  MUDr. Aleny Beňovej, ktorá bude jej sto percentnou náhradou. Informáciu o novej doktorke prinesieme v najbližších dňoch.
 
Touto cestou si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie pani doktorke Štepánkovej za jej dlhoročnú prácu lekárky v našom meste a prajeme jej pevné zdravie a mnoho spokojných dní na zaslúženom odpočinku.
 
 
Lekárka zo Serede odchádza po 50-tich rokoch do dôchodkuLekárka zo Serede odchádza po 50-tich rokoch do dôchodkuLekárka zo Serede odchádza po 50-tich rokoch do dôchodkuLekárka zo Serede odchádza po 50-tich rokoch do dôchodku