O niečo krajšie Vianoce

O niečo krajšie Vianoce

Udalosti a ľudia     Ján Javor    
Hoci máme ťažké obdobie plné obmedzení a opatrení, môžeme povedať, že aj tento rok bola aj vďaka skautom zo Serede, zbierka potravín pre núdznych v našom regióne opäť úspešná.
Potravinovú zbierku organizujú obchodné domy Tesco v spolupráci s jednotlivými charitatívnymi organizáciami a je najväčšou akciou svojho druhu na Slovensku. 
Obchodný reťazec ju organizuje už od roku 2013. Čoraz viac ľudí naprieč spoločnosťou je dnes zasiahnutých už aj ekonomickými dosahmi korona-krízy. Charity v tomto roku vykazujú veľký výpadok darovaných potravín, keďže boli prerušené zbierky v kostoloch. 
Je potrebné si uvedomiť, že tieto potraviny sa dostávajú nielen ľuďom na ulici, ale aj sociálne slabším rodinám a starším občanom v našom meste prostredníctvom dobrovoľníkov z Farskej Charity. 
Skauti na zbierke pomohli hlavne osobnou propagáciou zbierky pri vstupe do predajne v Šali a pomáhali zákazníkom vybrať tovar, ktorý je na darovanie najvhodnejší. Do košíkov sa tak hromadili trvanlivé potraviny ako napríklad ryža, cestoviny, múka, cukor, olej, konzervy, zaváraniny, čaj, káva, ale aj hygienické prostriedky, pracie prostriedky, mydlá a šampóny.
Takto sa naším skautom podarilo už za jeden deň vyzbierať vyše 250 kg potravín a drogérie pre ľudí v núdzi.
O niečo krajšie Vianoce  O niečo krajšie Vianoce  O niečo krajšie Vianoce  O niečo krajšie Vianoce