Trnavská župa spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania. Budú ju môcť využívať aj Seredčania?

Trnavská župa spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania. Budú ju môcť využívať aj Seredčania?

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Osamelo žijúci seniori sú často aj vo vlastnej domácnosti vystavení nebezpečenstvu. Môžu spadnúť, privodiť si úraz, alebo sa im výrazne zhorší zdravotný stav, pričom je nevyhnutné okamžite privolať záchranu. Mnohokrát sú nájdení bezmocne ležať na zemi neschopní dosiahnuť napríklad na telefón.
 
Domáce tiesňové volanie umožní seniorom byť pod kontrolou 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Takúto formu pomoci od septembra ponúka aj trnavská župa. Pre klientov je využívanie služby úplne bezplatné. Zakúpený hardvér je majetkom župy, pričom je poskytovaný klientom na základe zmluvy. Klient si pomoc privolá jednoduchým stlačením tlačítka na náramku čo ocenia najmä občania s obmedzenou pohyblivosťou.  Okrem SOS gombíka tvorí zriadenie základňa umiestnená v centrálnej časti bytu alebo domu, ktorá obsahuje citlivý mikrofón, reproduktor, SIM kartu a externú batériu pre prípad dočasného výpadku dodávok elektrickej energie. Župa hradí aj náklady spojené s inštaláciou základne v domácnosti klienta, ako aj služby non-stop dispečingu a nepretržitej možnosti konzultácie s lekárom.
 
 
Trnavský župan Jozef Viskupič uviedol, že „spustenie služby je prínosom pre samotných klientov, ako aj pre samosprávy. Kľúčové je, že sa aj touto formou snažíme odbúrať izoláciu osamelo žijúcich, ktorú pandémia ochorenia Covid-19 ešte znásobila. Vďaka prepojeniu s okolitým svetom zvyšujeme ich pocit bezpečia a podporujeme ich samostatné fungovanie v domácom prostredí. Zároveň ponúkame riešenie aj pre mnohých čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb.“
 
V priebehu budúceho roka by malo službu domáceho tiesňového volania využívať  už cez sto klientov. Cieľovou skupinou sú osamelí seniori, fyzicky zdravotne znevýhodnení a čakatelia na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Kraj ich identifikuje zväčša v spolupráci s obcami a mestami na svojom území a následne oslovuje s ponukou začať využívať službu.
 
 
Župa realizuje projekt v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky, ktorá službu prevádzkuje ako registrovaný sociálny podnik. Jej generálna sekretárka Renáta Penazzi osvetlila, že „klienti aktivujú tiesňové volanie stlačením SOS gombíka, ktorý je ľahko prenosný a vodotesný. Vyškolenému personálu dispečingu sa tak dovolajú nepretržito v akejkoľvek núdzovej situácií. Ten vyhodnotí situáciu, určí ďalší postup a v prípade potreby zabezpečí pomoc, prípadne telefonickú konzultáciu s lekárom. Navyše, po vzájomnej dohode, môže byť klient kontaktovaný aj z iniciatívy dispečingu na pravidelnej báze.“
Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania. Budú ju môcť využívať aj Seredčania?Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania. Budú ju môcť využívať aj Seredčania?Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania. Budú ju môcť využívať aj Seredčania?Trnavská župa ako prvá spustila bezplatnú službu domáceho tiesňového volania. Budú ju môcť využívať aj Seredčania?