Povodeň v kempingu na archívnych fotografiách

Povodeň v kempingu na archívnych fotografiách

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
SEREDSKKÉ NOVINKY dostali k dispozícii exkluzívne snímky z kempingu pri povodniach. Zo súkromného archívu ich poskytol D. Vyhlídal ml . Prvé dve fotografie pochádzajú z 13. marca roku 1981. Záber je z mosta Bailey Bridge a domy na zákrute pred mostom , v pozadí je tiež vidno zaliatu dolinu. Posledná fotografia je vyhotovená okolo roku 1960 a je na nej starý drevený most do kempingu. Za poskytnutie fotografií ďakujeme.
 
Povodeň v kempingu na archívnych fotografiách