Seredskí rybári zarybnili vodné revíry

Seredskí rybári zarybnili vodné revíry

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
Už niekoľkokrát sme Vás informovali o tom, ako sa seredskí rybári starajú o svoje revíry. Okrem pravidelných brigád zameraných na zber odpadkov, orezu nežiadúcich drevín sa podieľajú aj na úprave prístupových ciest či lovných posedov v okolí vodných tokov a nádrží.
 
K aktivitám rybárov patrí aj zarybňovanie, ktoré sa vykonáva viackrát ročne. Členovia rybárskeho zväzu  pri tejto činnosti postupujú opatrne a zarybňovanie prispôsobujú podmienkam vo vodnej nádrži. V uplynulých týždňoch prebehlo tzv. "jesenné zarybnenie" na vodných tokoch a nádržiach patriacich pod správu SRZ MO Sereď v Hornom Čepeni, Dolnej Strede, Šintave, Pustých Sadoch, Bábe ale aj na Kolene či Váhu. Nový domov si v týchto vodách našli kapre, pstruhy, šťuky a liene.
Seredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revírySeredskí rybári zarybnili vodné revíry