Seredské projekty získali finančnú podporu Trnavského samosprávneho kraja

Seredské projekty získali finančnú podporu Trnavského samosprávneho kraja

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Od 2. do 15. novembra 2020 mali obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja možnosť rozhodnúť, ktoré projekty 2. ročníka Participatívneho rozpočtu budú finančne podporené v roku 2021. Do hlasovania svoje projekty prihlásili aj združenia zo Serede:  Slovenský rybársky zväz, skauti, OZ Vodný hrad a KC PRIESTOR. Záujem o získanie finančnej podpory prejavili aj susedné obce Dolná Streda a Šintava. 
 
Do 2. ročníka Participatívneho rozpočtu sa zapojilo 20 630 hlasujúcich, vďaka ktorým bude zrealizovaných 57  projektov. Spolu bude rozdelených štvrť milióna eur. Táto suma sa prerozdelí na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva.
 
V hlasovaní za Galantský okres boli úspešné aj tri projekty zo Serede:
 
Oddychová zóna - nábrežie Garbiarska
 
Predkladateľ: Slovenský skauting, 82.zbor Polaris Sereď
 
Vyčistením lokality od náletových drevín, presvetlením priestoru a vybudovaním chodníkov, atraktívneho sedenia, prvkov drobnej architektúry a ohniska by chceli skauti obyvateľom ale aj prechádzajúcim cyklistom priestor na oddych a regeneráciu. Ponúkajú ľuďom priestor pre čas strávený v prírode, priamo na brehu rieky Váh. Zmyslom projektu je aj bezpečnosť. Presvetlením priestoru a jeho pravidelným užívaním širšou verejnosťou sa zabezpečí verejná kontrola, tak aby sa drogovo závislé osoby dlhodobo nezdržovali v tesnej blízkosti obytných domov. Projekt má za cieľ spojiť aktívnych ľudí z viacerých občianskych združení v našom meste, tak aby spoločne pomohli zrealizovať obsiahlejší zmysluplný projekt, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta a zároveň lokálnej komunite obyvateľov blízkych bytových domov.
 
 
Čista príroda - čisté brehy v okolí vôd
 
Predkladateľ: Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Sereď
 
SRZ Mestská organizácia Sereď obhospodaruje rybárske revíry - vodné plochy, ktoré tvoria rieka Váh, odstavné ramená a štrkoviská v katastrálnom území mesta Sereď, obce Šintava a obce Dolná Streda. My ľudia nielen rybári, zanechávame a odvážame odpad do prírody a aj k vode, kde sa pomaly rozkladá a škodí prírode. Našou snahou je zlepšiť kvalitu životného prostredia pri vodných plochách. Cieľom projektu je vyčistiť prírodu brehy vodných plôch od čiernych skládok a odpadu. Aktívnym zapojením sa do zberu odpadu bude prínosom pre čistú prírodu okolo nás. Našou snahou je zapojiť do čistenia prírody početnú členskú základňu, obyvateľov a firmy pôsobiace v meste Sereď a jej okolí.
 
 
Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“
 
Predkladateľ: VODNÝ HRAD
 
Projekt má za cieľ zatraktívniť priestor pobrežia Váhu v blízkosti centra mesta Sereď. Vybudovať chodník s info-tabuľami o lodných mlynoch plávajúcich na Váhu, ktoré kedysi tvorili nezameniteľný kolorit mesta. Zámer je zachovať históriu predkov pre budúce generácie a poskytnúť zdroj poučenia formou prechádzky v prírode. Mlynári v minulosti tvorili početnú skupinu remeselníkov v Seredi. Posledné mlyny zanikli v 50. rokoch minulého storočia a jedna z posledných pripomienok na túto históriu Serede je už len názov ulice pri Váhu – Mlynárska.
 
 
Úspešné boli aj projekty zo susedných obcí:  projekt Komunitná záhrada v Šintave a zrealizovaná bude aj druhá etapa ovocných zastávok na cyklotrase, z dielne OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede. Naopak dostatočný počet hlasov nezískal projekt Sereď 2.0 od KC PRIESTORU, ktorý chceli predkladatelia venovať zmysluplnému mestskému zásahu.
 
 
Seredské projekty získali finančnú podporu Trnvakého samosprávneho krajaSeredské projekty získali finančnú podporu Trnvakého samosprávneho krajaSeredské projekty získali finančnú podporu Trnvakého samosprávneho krajaSeredské projekty získali finančnú podporu Trnvakého samosprávneho kraja