Poďakovanie za dotáciu na kultúrne podujatie Nikolka o.z.

Poďakovanie za dotáciu na kultúrne podujatie Nikolka o.z.

Občania a občianske združenia     Ľubomíra Poláková    
V mene občianskeho združenia NIKOLKA sa chceme pekne poďakovať vedeniu mesta,poslancom MsZ a Komisii sociálnej a kultúrnej oblasti za poskytnutú dotáciu na realizáciu charitatívneho podujatia. Bohužiaľ pre súčasnú situáciu a nariadenia v súvislosti s Covid pandémiou sme museli všetky charitatívne podujatia zrušiť, a preto sme dotáciu vrátili späť do rozpočtu mesta Sereď.
 
Veríme,že budúci rok bude situácia lepšia a my budeme môcť podujatia,cez ktoré pomáhame deťom so zdravotným znevýhodnením, naďalej realizovať aj s pomocou mesta Sereď.
Ešte raz ďakujeme.
Poďakovanie za dotáciu na kultúrne podujatie Nikolka o.z.