Zmena termínu zberu komunálneho odpadu

Zmena termínu zberu komunálneho odpadu

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Zmena termínu zberu komunálneho odpadu