Nové dresy Baranov

Nové dresy Baranov

Šport     PhDr. Michal Hanus    
Seredskí Barani budú v roku 2021 reprezentovať seba, občianskej združenie TJ Rozkvet, pod hlavičkou ktorého súťažia, ako aj mesto Sereď v nových, krásnych dresoch. TJ Rozkvet v mene Seredských Baranov týmto ďakuje za dotácie od mesta Sereď, z ktorých budú z časti financované tieto dresy a tiež sponzorovi spol. Proki, ktorá pomôže s výrobou a dofinancovaním. No nevypadajú skvele? Veríme, že Baranom sa bude v nových dresoch dariť.  
Nové dresy BaranovNové dresy Baranov