Knižné hody – vyhodnotenie online testu

Knižné hody – vyhodnotenie online testu

Kultúra a divadlo     PaedDr. Mariana Kamenská    

Knižné hody – vyhodnotenie online testu

 Knižné hody venované 100. výročiu SND boli i napriek nepriaznivej situácii úspešné. Žiaci a pedagógovia počas prezenčného štúdia študovali prvé slovenské  hry a nacvičovali kľúčové scény z vybratých slovenských divadelných predstavení. V čase dištančného štúdia tvorili prezentácie, dokumentačný materiál a propagačný materiál o hlavných divadelných scénach na Slovensku.

Okrem rôzneho kreatívneho spracovania našej divadelnej histórie sme pripravili aj online test zo slovenskej dramatickej tvorby, ktorý sme zverejnili  na stránkach Knižných hodov, Seredských noviniek a prostredníctvom sociálnych sietí. Do riešenia 20 otázok sa zapojilo spolu 129 riešiteľov z radov  študentov, učiteľov, čitateľov, FB priateľov. 

14. ročník Knižných hodov sme mohli uskutočniť vďaka podpore a finančnému príspevku Mesta Sereď.

Všetkým zúčastneným lúštiteľom ďakujeme a pre zaujímavosť, pobavenie a rozšírenie si vedomostí uvádzame správne odpovede s percentom úspešnosti:

Test zo slovenskej dramatickej tvorby – vyhodnotenie

 

1.        Prvým slovenským režisérom Činohry v SND bol:

Karol L. Zachar          31 %

Andrej Bagar              16 %

Juraj Nvota                 0 %

Ján Borodáč              53 %

2.        V ktorom roku založil Gašpar Fejérpataky – Belopotocký prvý ochotnícky divadelný súbor na území dnešného Slovenska?

1820                           25 %

1830                            66 %

1800                           3 %

1810                           6 %

3.        Meno prvej ochotníckej slovenskej herečky je:

Adela Ostrolúcka                   3  %

Anička Jurkovičová             78  %

Oľga Borodáčová                  13  %

Viera Strnisková                    6  %

4.        Palárikova Raková je  národná súťažná prehliadka:

detských divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby    7 %

ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby                        81 %

profesionálnych divadelných súborov s inscenáciami svetovej dramatickej tvorby            6 %

bábkových  súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby                    6 %

5.        Autorom tragédie Kým kohút nezaspieva je:

Jozef Gregor Tajovský           19 %

Ivan Bukovčan                     63 %

Ján Solovič                             5 %

Peter Karvaš                           13 %

6.        Ako sa volala zájazdová skupina, ktorá počas SNP vystupovala na povstaleckom území. Vznikla na návrh Andreja Bagara a jej prvé vystúpenie bolo v Harmanci 15.9.1944

Frontové divadlo                  41 %

Povstalecké divadlo               34 %

Divadlo za mier!                    12 %

Osvetou za mier!                    13 %

7.        Muzikál Adam Šangala v DAB v Nitre režíroval:

Stanislav Párnický                  13 %

Roman Polák                          12 %

Juraj Nvota                             6 %

Jozef Bednárik                     69 %

 

8.        Zakladateľom, riaditeľom a umeleckým šéfom divadla GuNaGu je:

Július Satinský                       16 %

Martin Huba                           19 %

Vanda Hricová                       2 %

Viliam Klimáček                   63 %

9.        Autorom libreta a textov piesní v pôvodnom slovenskom muzikáli „Povolanie pápež“ je:

Daniel Hevier                        60 %

Kamil Peteraj                         31 %

Milan Ondrík                         3 %

Pavol Habera                          6 %

10.    Dramaturg je

autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať                                    13 %

osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu, jeho úlohou je predovšetkým vyberať hry do repertoáru divadla,                                  53 %

tvorcom koncepcie a stvárnenia divadelnej hry        31 %

autor, ktorý napíše scenár divadelnej hry                  3 %

11.    Autormi hudby v prvom slovenskom popovom muzikáli „Cyrano z predmestia“ z roku 1977 sú:

Miroslav Žbirka a Laco Lučenič                    19 %

Robo Grigorov a Jozef Grešák                      3 %

Marián Varga a Pavol Hammel                 69 %

Richard Müller a Jaro Filip                            9 %

 

12.    RND je skratka divadla, ktoré v roku 1970 uviedlo jednu zo svojich najpopulárnejších hier:

Jááánošííík                             95 %

Vygumuj a napíš                    0 %

Tata                                        3 %

Pokoj domu tomuto               2 %

13.    Divadelnú budovu, v ktorej sa dodnes hráva, dalo v roku 1831 postaviť mesto. Na jej priečelí je dodnes latinský nápis „Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis“ (Tento dom Tálie postavil senát a obyvateľstvo Trnavy) Súčasný názov divadla je:

Trnavské divadlo                                                       12 %

Divadlo Jána Palárika                                            88 %

Divadlo pre deti a mládež                                         0 %

Divadlo  Mikuláša Schneidera-Trnavského              0 %

14.     Najhrávanejšia slovenská opera Krútňava je inšpirovaná novelou Mila Urbana Za Vyšným mlynom. Jedným z autorov libreta je:

Ján Cikker                  6 %

Ján Levoslav Bella     3 %

Eugen Suchoň           91 %

Vladimír Bázlik          0 %

 

 15.    Obec Zeleneč pri Trnave preslávil režisér Jozef Bednárik ochotníckym súborom, ktorý pod svojím režijným vedením priviedol nielen na špičku amatérskej divadelnej scény na Slovensku, ale aj na svetové javiská. Názov ochotníckeho súboru  je:

Divadlo ochotníkov v Zelenči                       19 %

Divadlo malých javiskových foriem              18 %

Z – Divadlo                                                   50 %

Divadlo Jozefa Bednárika                             13 %

16.    Najznámejšou pantomimickou postavou zakladateľa pantomímy na Slovensku je svetovo známy Kefka. Meno jeho predstaviteľa je:

Milan Sládek             78 %

Juraj Benčík                16 %

Jozef  Rigo                 6 %

Peter Vrťo                  0 %

17.    Lasica a Satinský uviedli v roku 1968  divadelné predstavenie( spoločenský večierok, stretnutie s obecenstvom), ktoré viedlo k zákazu ich činnosti na isté obdobie. Názov tohto kaberetu je:

Ktosi je za dverami    22 %

Soirée                         56 %

Večer pre dvoch         16 %

Slovenské more          6 %

18.    Známa slovenská hudobná skladateľka operou Dorian Gray debutovala na opernej scéne . Jej meno je:

Mária Zeljenková       19 %

Iveta Malachovská     6 %

Katka Knechtová       3 %

Ľubica Čekovská      72 %

19.     Názov komédie Ivana Stodolu je:

Večera s premiérom                           7 %

Čaj u pána senátora                         84 %

Raňajky v tráve s prezidentom          6 %

Olovrant v záhrade                            3 %

20.   Prvou slovenskou premiérou Činohry SND

bola v máji 1920 jednoaktovka od Jozefa Gregora Tajovského :

Rodná zem                     28 %

Svadba                           13 %

Hriech                           53 %

Nevesta predaná Kubovi 6 %

                          

                                                                               Test vyhotovila Mariana Kamenská

                                                                Výsledky testu spracoval Richard Kamenský

Knižné hody – vyhodnotenie online testuKnižné hody – vyhodnotenie online testuKnižné hody – vyhodnotenie online testuKnižné hody – vyhodnotenie online testuKnižné hody – vyhodnotenie online testuKnižné hody – vyhodnotenie online testu