Vo väčšine domácností došlo k výpadku televízneho signálu

Vo väčšine domácností došlo k výpadku televízneho signálu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V stredu 18. novembra došlo vo väčšine domácností v SEREDI napojených na káblovú televíziu k výpadku televízneho signálu. Dôvodom bolo prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 do 16:00 hodiny na ulici M.R.Štefánika, kde sídli spoločnosť ATS Slovakia s.r.o.
 
Západoslovenská distribučná a.s. ďalej vykonala v tento deň plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy aj na uliciach A.Hlinku a Spádová.
 
 
 
 
 
 
Vo väčšine domácností došlo k výpadku televízneho signálu