Havária verejného vodovodu bola odstránená

Havária verejného vodovodu bola odstránená

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Dnes t.j. v stredu 18. novembra došlo v Seredi počas ranných hodín k havárii  na verejnom vodovode, následkom čoho bola Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nútená na určitý čas prerušiť dodávku pitnej vody v oblasti ulíc Poľná, Trnavská a Priemyselný park. Pracovníci na poruche intenzívne pracovali a havarijný stav bol vo večerných hodinách odstránený.
 
 
 
Havária verejného vodovodu bola odstránenáHavária verejného vodovodu bola odstránenáHavária verejného vodovodu bola odstránenáHavária verejného vodovodu bola odstránená