Denný tábor Life si Perfect 2020

Denný tábor Life si Perfect 2020

Udalosti a ľudia     Martin Murín manager Life is Perfect    
Rok 2020 nám priniesol nezvyčajnú situáciu, ale aj napriek tomu sa podarilo zorganizovať už 4 ročník denného tábora LIFE IS PERFECT  pre deti z mesta Sereď a okolitých dedín. Tábor viedol známy tanečník Johnny Mečoch za pomoci svojej company. Pre deti bol vytvorený bohatý program, ktorý bol založený najmä na zdravom pohybe, spoločných aktivitách a zdravej dávke edukácie detí k prírode, zvieratkám a ľuďom. Projekt bol z časti financovaný z dotácií mesta Sereď. 
Denný tábor Life si Perfect 2020Denný tábor Life si Perfect 2020Denný tábor Life si Perfect 2020Denný tábor Life si Perfect 2020Denný tábor Life si Perfect 2020Denný tábor Life si Perfect 2020Denný tábor Life si Perfect 2020Denný tábor Life si Perfect 2020