Žiacka pomoc nemým tváram

Žiacka pomoc nemým tváram

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Jana Čelárová    
„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko“. 
(Charlie Chaplin)
Prosociálnosť, empatia, vďačnosť, slušnosť, pomoc druhým, láskavosť... pojmy, ktoré všetci poznáme, no v reálnom živote sa vytrácajú. Pritom už starovekí učenci ako Sokrates či Aristoteles, no aj súčasní odborníci sa zhodujú v názore, že ak si človek tieto vlastnosti osvojí, má naša spoločnosť šancu stať sa lepšou. Vedieť sa vcítiť do pocitov druhého však nie je pre mnohých ľudí samozrejmé. Kým v detstve sa nové veci učíme prirodzene rýchlo, v dospelosti to nie je také jednoduché. Preto sa na Základnej škole Jana Amosa Komenského snažíme viesť žiakov k tomu, aby im empatia a pomoc druhým neboli cudzie už od prvého ročníka.  Žiakom sú tieto vlastnosti vštepované nielen počas vyučovania, ale aj v rámci mimoškolských aktivít.
Každoročne v októbri organizuje školský parlament zbierku pre O.Z. Tulák. Opusteným psíkom, mačičkám a iným zvieratkám žiaci nosia deky, krmivá a hračky. Snažia sa tak nemým tváram aspoň trošku uľahčiť nepriaznivý osud. Rovnako tomu bolo aj tento školský rok.  I keď sa školská brána pre žiakov 2.stupňa neplánovane zatvorila, dobrovoľníci z O.Z. Tulák boli pri odovzdávaní zbierky príjemne prekvapení, koľko toho  žiaci z 1. a 2. stupňa  pre zvieratká priniesli. Veríme, že psíkom a mačičkám vyzbierané veci pomôžu a ľudia si uvedomia, že i v tomto náročnom období nesmieme zabúdať na tých, ktorí našu pomoc potrebujú.
Žiacka pomoc nemým tváram