V rámci podujatia " Noc múzeí a galérií " ste mohlii seredské múzeum navštíviť virtuálne

V rámci podujatia " Noc múzeí a galérií " ste mohlii seredské múzeum navštíviť virtuálne

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
"Noc múzeí a galérií" je podujatie, ktorého hlavným cieľom je priblížiť verejnosti činnosť múzeí a galérií, a tým prispieť k lepšiemu pochopeniu ich významu pri zachovávaní a prezentácii kultúrneho dedičstva. Okrem prehliadok sú aktivity múzeí orientované aj na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. Na Slovensku ide o jedno z najnavštevo­vanejších celoeurópskych kultúrnych podujatí.
 
Noc múzeí a galérií 2020 sa mala pôvodne uskutočniť 16. mája 2020, no s ohľadom na pandemickú situáciu  sa podujatie presunulo na sobotu 14. novembra. No ani v tento termín sa brány múzeí a galérii pre verejnosť neotvorili a tak sa Noc múzeí a galérii presunula do online priestoru. Mnohé inštitúcie pripravili pre záujemcov virtuálne prehliadky, či online vysielanie spojené s prednáškami.
 
Do noci múzeí a galérií sa každoročne zapája aj múzeum v Seredi.  Vďaka virtuálnej prehliadke na stránke : https://www.vasapropagacia.sk/sered/ ste si aj Vy mohli z pohodlia domova prezrieť priestory nielen múzea ale aj lapidária, múzejnej záhrady či bastiónu v kaštieli. Prehliadka múzea cez obrazovku počítača  ostáva v ponuke aj do budúcna. Pomocou šipiek sa môžete pohybovať v priestore a pri niektorých ukážkach je pripojená aj prednáška.
 
 
 
 
V rámci podujatia V rámci podujatia V rámci podujatia V rámci podujatia