Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov stálych komisií za obdobie jedného roka

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov stálych komisií za obdobie jedného roka

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Prednosta Mestského úradu v Seredi Tibor Krajčovič predložil poslancom na novembrovom rokovani informatívnu správu o účasti poslancov na MsZ a ich percento hlasovania za obdobie jedného roka od novembra 2019 do októbra 2020. Poslanci za uvedené obdobie spolu zasadli osemkrát.
 
Prednosta Krajčovič ďalej poslancov informoval aj o účasti členov stálych komisií na zasadaniach komisií za obdobie jedného roka od novembra 2019 do októbra 2020.
 
Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov stálych komisií za obdobie jedného roka