Ukončenie kampane Do práce na bicykli

Ukončenie kampane Do práce na bicykli

Udalosti a ľudia     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Počas mesiaca september sa v našom meste zúčastnilo celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli  20 tímov zostavených z 10 firiem a organizácií. Kompletné výsledky nájdete na http://www.seredskenovinky.sk/clanok/2020-10-14-vyhodnotenie-do-prace-na-bicykli-2020 .
Každý rok sa s účastníkmi stretneme na Mestskom úrade v Seredi, aby sme spolu vyhodnotili výsledky, odmenili výhercov poukážkami a diplomami a stretli sa pri neoficiálnych rozhovoroch. Tento rok vzhľadom k súčasnej situácii s COVIDOM 19 a s opatreniami, ktoré všetci dobre poznáme, nebolo možné stretnúť sa osobne, preto sme oslovili iba zástupcu spoločnosti I.D.C. Holding a.s., ktorá mala do súťaže zapojených najviac tímov pani Ing. Gabrielu Smerigovú. Pri stretnutí, ktoré sa konalo v utorok 10. novembra 2020 na Mestskom úrade jej viceprimátor mesta Bc. Ľubomír Veselický a vedúca odd. Školstva, rodiny, kultúry a športu Mgr. Silvia Kováčová odovzdali diplomy a poukážky pre účastníkov a zároveň poďakovali za zapojenie sa do súťaže.
Bonusová kategória je odmenou pre jedného výhercu zo všetkých, ktorí odjazdili 2/3 všetkých jázd do práce a z práce na bicykli, alebo najazdili minimálne 500km. Do losovania bolo v tomto ročníku zaradených 36 cyklistov, z ktorých pani Ing. Gabriela Smerigová vylosovala Jána z tímu JA-RO                                        zo spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď. Srdečne blahoželáme! Poukážka mu bude odovzdaná dodatočne.
Všetci veríme, že v roku 2021 bude môcť súťaž prebehnúť v pravidelnom mesiaci máj aj s klasickým vyhodnotením so spoločným stretnutím. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme všetkým športovcom a nadšencom cyklistiky, želáme všetko len to najlepšie a veľa šťastných km na bicykli.
UKONČENIE KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLIUKONČENIE KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLIUKONČENIE KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLIUKONČENIE KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLIUKONČENIE KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLIUKONČENIE KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLIUKONČENIE KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLI