Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2021

Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2021

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2021                              

       Aj v roku 2021 bude mesto podporovať činnosť občianskych združení a klubov formou poskytnutia dotácií. Informácie k výzvam pre jednotlivé oblasti podpory sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.sered.sk v sekcii SAMOSPRÁVA.

Žiadosti na rozvoj telovýchovy a športu

najneskôr  15. januára 2021 do 12.00 h

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6228_vyzva-na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-mesta-sered-na-rok-2021-sport

 

Žiadosti na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít

najneskôr  15. januára 2021 do 12.00 h

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6227_vyzva-na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-mesta-sered-na-rok-2021-oblast-mladez

 

Žiadosti na podporu charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých 

najneskôr  15. januára 2020 do 12.00 h

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6225_vyzva-na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-mesta-sered-na-rok-2021-socialna-oblast

 

Žiadosti na poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry, záujmovo umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity

najneskôr  15. januára 2020 do 12.00 h

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6226_vyzva-na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-mesta-sered-na-rok-2021-kulturna-oblast

 

 

Výzva na podávanie návrhov na Oceňovanie športovcov

za súťažný ročník 2019/2020

sa tento rok nevyhlasuje

 na základe odporučenia Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ zo dňa 2. novembra 2020 v zmysle Uznesenia č.80/2020. V roku 2022 bude možnosť navrhnúť na oceňovanie športovcov aj za súťažné ročníky 2019/2020.

 

 

 

 

VÝZVY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA ROK 2021