Poslanci schválili ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA SEREĎ Pavlovi Mešťanovi

Poslanci schválili ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA SEREĎ Pavlovi Mešťanovi

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď  každoročne vyjadruje svoje uznanie osobnostiam, ktorých mimoriadny prínos prispel k rozvoju mesta a k šíreniu jeho dobrého mena doma i v zahraničí prostredníctvom ocenení: CENA MESTA SEREĎ a ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ.
 
Podať návrh na ocenenie jednotlivých občanov alebo kolektívov môže podať ktokoľvek  počas celého roka. Na Mestský úrad v Seredi bol do 30.septembra 2020 doručený iba jeden návrh na ocenenie pre jednotlivca a to od  predkladateľa Ing. Milana Petráša, PhD. Cenou ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ navrhol  oceniť Prof. PhDr. Pavla Mešťana, DrSc., iniciátora a zakladateľa múzea holokaustu v SEREDI.
 
Svoj návrh zdôvodnil tým, že "profesor Pavol Mešťan je zakladateľom a dlhoročný riaditeľom Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea. Je autorom a realizátorom myšlienky pietneho využitia bývalého areálu pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Dostal mesto Sereď do svetového povedomia lokalít, v ktorých si pripomíname tragické obdobie holokaustu. Zaslúžil sa o akvizíciu podstatnej časti múzejných predmetov, ktoré sú v expozícii vystavené. V týchto dňoch vychádza rozsiahly knižný sprievodca po expozícii. Kto poznal stav barakov pred náročnou stavebnou rekonštrukciou sa musí hlboko ukloniť pred jej výsledkom -od zabezpečenia finančných prostriedkov až po realizáciu. Pod vedením prof. PhDr. Pavla Mešťana, DrSc. bolo zrenovovaných šesť pôvodných barakov. V štyroch je umiestnená stála expozícia Múzea holokaustu a ďalšie sú určené na sprievodné aktivity pre návštevníkov a zázemie pre pracovníkov múzea. Vybudovanie objektov i realizácia myšlienky múzea holokaustu sú ojedinelým, obdivuhodným počinom. Vytvorená expozícia je decentná, pričom zanecháva hlboký dojem.
 
Zástupca primátora Ľubomír Veselický v príhovore poznamenal, že práve profesor Mešťan bol ten, ktorý sa neúnavne pripomínal a išiel za svojim cieľom. Vďaka tomuto človeku dnes múzeum holokaustu stojí a domáci i zahraniční návštevníci majú možnosť spoznať Sereď. V prvom roku po otvorení ( 2016 ) múzeum navštívilo 30.000 ľudí. K slovám Ľ.Veselického sa pripojill aj primátor Martin Tomčányi: " Myslím, že úloha a snaha profesora Mešťana je nespochybniteľná."
 
Predkladateľ návrhu ďalej poukazuje, že  profesor Mešťan popri náročnej funkcii riaditeľa múzea dosiahol neuveriteľný počet publikačných výstupov, posudkov a lektorovania. Svedčí o tom rozsiahla personálna bibliografia, ktorá bola vydaná knižne (Pavol Mešťan. Personálna bibliografia. Bratislava: SNM-MŽK, 2016. 350 s. ISBN 978-80-8060-381-6.) Je členom Vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, členom medzinárodných komisií pre boj proti antisemitizmu Academic Response to Antisemitism and Racism in Europe v Londýne a Univerzity v Tel Avive, riešiteľom početných domácich i zahraničných vysokoškolských projektov .. Mesto Sereď môže byt' hrdé na univerzitného profesora PhDr. Pavla Mešťana, DrSc., že jeho zásluhou sa dostalo na svetovú mapu miest, ktoré si pripomínajú holokaust. Občania Serede túto kataklizmu nespôsobili, no udelením čestného občianstva vyslovia odkaz o svojom zmýšľaní a konaní."
 
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním schválilo návrh a udeľuje Prof. PhDr. Pavlovi Mešťanovi, DrSc. ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ.
Poslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎPoslanci rozhodli, komu bude udelené ocenenie ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ