Zaradenie nových ulíc do školských obvodov

Zaradenie nových ulíc do školských obvodov

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
V júni 2020 poslanci schválili nové názvy ulíc v Seredi, ktoré vznikli pri výstavbe rodinných domov na území mesta. Ulice dostali názvy: Jarná, Konvalinková, Nezábudková a Tulipánová. Aj napriek tomu, že rodič má právo slobodnej voľby pri výbere školy kam svoje dieťa zapíše, mesto musí nové ulice zaradiť do existujúcich školských obvodov.
 
Poslanci sa na novembrovom zasadnutí uzniesli, že Nezábudková ulica, Konvalinková ulica a Tulipánová ulica bude zaradená do školského obvodu Základnej školy Jana Amosa Komenského, do ktorého spadá k 31.08.2020 spolu 660 školopovinných detí a Jarná ulica bude zaradená do školského obvodu ZŠ Juraja Fándlyho, do ktorého spadá k 31.08.2020 spolu 747 školopovinných detí.
 
 
 
 
Zaradenie nových ulíc do školských obvodovZaradenie nových ulíc do školských obvodov