Farská charita opäť v prevádzke

Farská charita opäť v prevádzke

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Farská charita sídli na Novomestskej ulici a svoju činnosť zahájila 18.5.2018 pod záštitou Trnavskej arcidiecéznej charity.  Vznikla na podnet dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať tým, čo to potrebujú. Charita vykonáva rôzne sociálne činnosti ako zbierky, pomoc sociálne slabším rodinám a ľuďom v hmotnej núdzi, návštevy starých a opustených ľudí. Od otvorenia pomohli mnoho ľuďom no koronavírus tento rok obmedzil aj prevádzku charity. Tento rok boli dobrovoľníci  nútení dvere zatvoriť už dvakrát,  naposledy  v druhej polovici októbra. Organizácia teda nemohla pomáhať tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Toto obdobie ale momentálne pominulo a charita oznámila, že opäť zahájila svoju činnosť 10. novembra.
 
Ak máte záujem pomôcť,  môžete prispieť darovaním trvanlivých potravín alebo drogistickým tovarom. Bližšie informácie Vám poskytnú na 0911 144 686.
Farská charita opäť v prevádzke