Poďakovanie Fondu na podporu umenia.

Poďakovanie Fondu na podporu umenia.

Kultúra a divadlo     Y. Kayserová    
Aj v roku 2020 schválil Fond na podporu umenia projekt na aktualizáciu knižného fondu pre Mestskú knižnicu v Seredi.
Pridelil nám dotáciu vo výške 3500€. Vďaka tejto podpore môžeme aj v tomto pre kultúru ťažkom období, kedy nemáme vlastné finančné prostriedky, naďalej rozširovať a aktualizovať náš fond a zároveň aj podporiť jediné kníhkupectvo, ktoré v našom meste máme.
Ďakujeme aj v mene našich čitateľov.

 
Poďakovanie Fondu na podporu umenia.