Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 9.11. 2020 v čase od 8:00 do 15:00 hodiny bez dodávky elektrickej energie tieto ulice v SEREDI: Vonkajší rad a D. Štúra
 
 
Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie