Dotácia pre mestskú knižnicu

Dotácia pre mestskú knižnicu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Rovnako ako v predchádzajúcom období aj v tomto roku sa mestská knižnica uchádzala o podporu na doplnenie literatúry. Pod názvom projektu „aktualizáciu knižného fondu “ bola žiadost knižnice podporená čiastkou 3 500,- eur.  Ako zamestnanci knižnice hovoria vďaka tejto podpore môžu aj v tomto pre kultúru ťažkom období, kedy nemajú vlastné finančné prostriedky, naďalej rozširovať a aktualizovať knižný fond.
 
Fond na podporu umenia  je verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je utváranie podmienok pre podporu a rozvoj umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond poskytuje finančné prostriedky prostredníctvom dotácií a štipendií na podporu umeleckej tvorby, umeleckých aktivít, vzdelávacej a výskumnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti knižniciam, múzeám, galériám ale aj umelcom v rôznych programoch a podprogramoch.
 
Dotácia pre mmestskáestskú knižnicu