Podporme hlasovaním projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mesto

Podporme hlasovaním projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mesto

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V dňoch  2. a 15. novembrom 2020 prebieha hlasovanie o podpore projektov z participatívneho rozpočtu trnavskej župy. V rámci jeho druhého ročníka si ľudia môžu vybrať minimálne tri spomedzi 105 projektov. Medzi nimi môžete hlasovať aj za projekty zo SEREDE.
 
„Nadväzujeme na úspešný premiérový ročník participatívneho rozpočtu, ktorý sme ako prvá župa plnohodnotne zrealizovali. Vťahujeme tak obyvateľov do diania a rozhodovania v našej župe. Aj tým napĺňame koncept otvoreného vládnutia a najmä motto „Spolu tvoríme kraj“,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
 
V prebiehajúcom ročníku participatívneho rozpočtu bude prerozdelených  250 tisíc eur. Maximálna podpora jedného projektu je 5 tis. eur, pričom realizácia projektov je naplánovaná na rok 2021. Všetky informácie nájdete  kliknutím na tento odkaz
 
V Seredi môžu byť vďaka Vám úspešné nasledujúce projekty
 
Oddychová zóna - nábrežie Garbiarska
 
Predkladateľ je Slovenský skauting, 82.zbor Polaris Sereď
Požadovaná suma: 5 000,00 €
 
Vyčistením lokality od náletových drevín, presvetlením priestoru a vybudovaním chodníkov, atraktívneho sedenia, prvkov drobnej architektúry a ohniska by chceli skauti obyvateľom ale aj prechádzajúcim cyklistom priestor na oddych a regeneráciu. Ponúkajú ľuďom priestor pre čas strávený v prírode, priamo na brehu rieky Váh. Zmyslom projektu je aj bezpečnosť. Presvetlením priestoru a jeho pravidelným užívaním širšou verejnosťou sa zabezpečí verejná kontrola, tak aby sa drogovo závislé osoby dlhodobo nezdržovali v tesnej blízkosti obytných domov
Projekt má za cieľ spojiť aktívnych ľudí z viacerých občianskych združení v našom meste, tak aby spoločne pomohli zrealizovať obsiahlejší zmysluplný projekt, ktorý bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta a zároveň lokálnej komunite obyvateľov blízkych bytových domov.
 
 
Náučný chodník „Seredské lodné mlyny – zabudnutá história“
 
Predkladateľ: VODNÝ HRAD
Požadovaná suma: 4 975,00 €
 
Projekt má za cieľ zatraktívniť priestor pobrežia Váhu v blízkosti centra mesta Sereď. Vybudovať chodník s info-tabuľami o lodných mlynoch plávajúcich na Váhu, ktoré kedysi tvorili nezameniteľný kolorit mesta. Zámer je zachovať históriu predkov pre budúce generácie a poskytnúť zdroj poučenia formou prechádzky v prírode. Mlynári v minulosti tvorili početnú skupinu remeselníkov v Seredi. Posledné mlyny zanikli v 50. rokoch minulého storočia a jedna z posledných pripomienok na túto históriu Serede je už len názov ulice pri Váhu – Mlynárska.
 

 
Čista príroda - čisté brehy v okolí vôd
 
Predkladateľ: Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Sereď
Požadovaná suma: 2 700,00 €
 
SRZ Mestská organizácia Sereď obhospodaruje rybárske revíry - vodné plochy, ktoré tvoria rieka Váh, odstavne ramena a štrkoviská v katastrálnom území mesta Sereď, obce Šintava a obce Dolná Streda. My ľudia nielen rybári, zanechávame a odvážame odpad do prírody a aj k vode, kde sa pomaly rozkladá a škodí prírode. Našou snahou je zlepšiť kvalitu životného prostredia pri vodných plochách. Cieľom projektu je vyčistiť prírodu brehy vodných plôch od čiernych skládok a odpadu. Aktívnym zapojením sa do zberu odpadu bude prínosom pre čistú prírodu okolo nás. Našou snahou je zapojiť do čistenia prírody početnú členskú základňu, obyvateľov a formy pôsobiace v meste Sereď a jej okolí.
 
 
Sereď 2.0
 
Predkladateľ: KC Priestor
Požadovaná suma: 5 000,00 €
 
Cieľom projektu  je spojiť mladých umelcov, samosprávu a laickú verejnosť, aby spoločne priniesli nový život verejným priestorom. Formou piknikov spojených s workshopmi, nadstavbou na minuloročnú Pocitovú mapu Serede a interaktívnou komunikáciu na sociálnych sieťach chceme ľudí povzbudiť do vyjadrenia svojich pocitov smerom k priestoru, v ktorom žijú a spoločne s mladými umelcami a odborníkmi im priniesť konkrétne riešenia. Tento rok chce projekt Sereď 2.0 rozšíriť  priateľskú spoluprácu s dvoma seredskými združeniami: Skauti Sereď a OZ Vodný hrad.. Aj tohtoročné finále projektu Sereď 2.0 by predkladatelia chceli venovať zmysluplnému mestskému zásahu.
 
 
 
 
PRAVIDLÁ HLASOVANIA
1. Projekt, ktorý chcete podporiť, označte tlačidlom "Vybrať projekt".
2. Máte možnosť vybrať minimálne 3 projekty (maximálny počet nie je stanovený). Každý projekt dostáva len 1 hlas. Vybrané projekty sa Vám objavujú vpravo hore v boxe "Vybrané projekty". V tejto fáze ešte môžete meniť Váš názor, obsah "košíka" sa dá ľahko obmieňať.
3. Keď máte všetky projekty vybraté, kliknite na "Hlasovať".
4. Otvorí sa Vám formulár s názvom "Hlasovať".
5. Po vyplnení tohto formulára zadajte číslo Vášho mobilného telefónu. Kliknete na "Poslať overovací kód".
6. Následne Vám bude do Vášho mobilného telefónu zaslaný kód formou sms. Ten vpíšete do formulára, ktorý finálne odošlete cez tlačidlo "Poslať". Zaslanie SMS JE BEZPLATNÉ. 
Podporme hlasovaním projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mestoPodporme hlasovaním projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mestoPodporme hlasovaním projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mestoPodporme hlasovaním projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mestoPodporme hlasovaním projekty, ktoré pomôžu zveľadiť naše mesto