Knižné hody online

Knižné hody online

Kultúra a divadlo     PaedDr. Mariana Kamenská    

Knižným hodom venovaným 100. výročiu založenia profesionálneho divadelníctva na Slovenku sme sa venovali počas celého roka. Vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď sme so študentmi a pedagógmi pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sme mohli absolvovať prezenčne, niektoré dištančne a v posledných dňoch aj online.   

Úlohou žiakov každej triedy bolo oboznámiť sa podľa historického vývoja   s jedným divadelným predstavením. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme študovali slovenské ochotnícke i profesionálne divadelné predstavenia, vysvetľovali si hlavné témy,  určovali osoby a obsadenie, začali nacvičovať krátke vystúpenia kľúčových scén. Verili sme, že v máji všetky naše nacvičené vystúpenia predvedieme  verejnosti. Žiaľ, koronavírus zmaril naše úsilie, ale nezaháľali sme. Vyhľadávali sme profesionálne i ochotnícke súbory na Slovensku, zaujímala nás aj alternatívna divadelná scéna. Starší študenti sa venovali prezentáciám a plagátom s výročiami prvých premiér ochotníckeho a profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Veď  tých  najdôležitejších výročí v tomto roku je naozaj neúrekom:

190. výročie

založenia prvého ochotníckeho divadla Gašparom Fejérpataky – Belopotockým v Liptovskom Sv. Mikuláši,

ktoré v auguste uviedlo hru

Kocúrkovo  od Jána Chalupku

--------------------------------------------------------------------------

100. výročie SND

prvou premiérou Činohry SND bola

 Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920

Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia

Východočeského divadla Bedřicha Jeřábka.

Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj

v Bratislave zväčša po česky.

100. výročie SND

prvou slovenskou premiérou Činohry SND

bola v máji 1920 jednoaktovka

Jozefa Gregora Tajovského: Hriech

V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci: Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, Jozef Kello, Gašpar Arbét, neskôr Hana Meličková

a po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra Jána Borodáča  sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér

 

70. výročie

prvej premiéry profesionálneho divadla v Nitre.

V januárovú sobotu v roku 1950 Nitrianske krajové divadlo v

prerobenej sále bývalej Sokolovne a Národného domu uviedlo hru

Jána Skalku: Kozie mlieko

v réžii Ľudovíta Ozábala.

------------------------------------------------------------------------------------

Dosky, ktoré znamenajú svet, sa však postupne menili, osameli, ostali zatiahnuté oponou koronavírusu, bez hercov a divákov.  Naše nadšenie vystriedala dištančná forma vyučovania a viera, že sa čoskoro vrátime do školských lavíc a budeme pokračovať v „hre s Táliou – bohyňou komédie.“

Triedy našej školy sa zaplnili študentmi až po polročnej prestávke. V septembri druháci úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže „Čaro slova“  v recitácii úryvkov z divadelných predstavení.  Tretiaci sa pustili do príprav muzikálu „Snehulienka a sedem pretekárov“ pre našich prvákov.  Dištančná forma štúdia nás opäť vytlačila zo školských lavíc, takže aj Knižné  hody venované storočnici slovenskej Tálie sme sa rozhodli zorganizovať online. Cieľom rôznych aktivít je rozšírenie vedomostí o divadelných scénach na Slovensku, o histórii divadelníctva, o pestrých dramatických žánroch, o hercoch nielen tých seriálových, ale tiež aj o práci režiséra, dramaturga, scenáristu, kulisára, zvukára, osvetľovača...

Jednou z online aktivít je aj vedomostný test.


Overíte si svoje vedomosti zo slovenskej dramatickej tvorby?

https://www.facebook.com/kniznehodysered/posts/679663466001587

 

Knižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody onlineKnižné hody online