Vedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi

Vedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
Celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19 počas dvoch víkendových dní dopadlo podľa  mnohých vynikajúco. V Seredi bolo pre 11 532 obyvateľov mesta od 10 do 65 rokov ale aj  v prípade záujmu o testovanie pre 2 771 seniorov nad 65 rokov pripravených 12 odberných  miest. Okrem domácich sa testovania zúčastnili aj ľudia z rôznych miest a obcí či zo  zahraničia. Veľa obyvateľov Serede naopak bol už otestovaných vopred vo veľkých  podnikoch či PCR testami.
 
Výsledky dopadli nasledovne:  
• Vykonaných testov: 10.038 (z toho 8.131 v sobotu).  
• Pozitívnych bolo: 60  
• Percento pozitívnych: 0,5977 
 
 
Kým organizáciu celej operácie riadila armáda, veľké úsilie musela vyvinúť najmä  samospráva. Informácie prichádzali postupne, väčšinu sa vedenie mesta, krízový štáb či  zamestnanci úradu dozvedali z médií. Podľa prednostu MsÚ Tibora Krajčoviča mesto  vlastnými silami zabezpečilo administrátorov a dobrovoľníkov. Prioritu mali  záujemcovia z lekárskeho prostredia, vrátane študentov: "Neskôr sme začali zháňať samostatne aj zdravotníkov. Tu sa ukázala v plnej sile znalosť lokálnych podmienok  získaná z volebných procesov na území mesta. Vypočuli sme výzvu na zakúpenie  podporného materiálu na testovanie na náklady mesta."  Mesto teda vo vlastnej réžii vybavilo ochrannými prostriedkami administratívnych pracovníkov a  dobrovoľníkov, boli zabezpečené lekárničky, papierové obrúsky, odpadkové koše a vrecia.  
 
 
Primátor Martin Tomčányi dopĺňa: „Niekoľkokrát sme prešli odberné miesta, boli sme v stálom kontakte s veliteľmi jednotlivých  stanovíšť, ak niečo bolo treba aktuálne riešiť, bolo to riešené okamžite. Vybavili sme 3 x  dezinfekciu priestorov v našej réžii a v réžii hasičov a mnoho ďalších maličkostí, ktoré boli  z hľadiska bezproblémového chodu dôležité. Pohotovosť mali a rozvoz zabezpečovali  pracovníci mesta. Vážim si aj prístup zamestnankýň školskej jedálne ZŠ Fándlyho. Vďaka ich ochote, počas  soboty a nedele bolo zabezpečené stravovanie pre všetkých pracovníkov na odberných  miestach. Považujem to za našu povinnosť a je to slušnosť . Administrátorom, s ktorými  uzatváralo zmluvy mesto, boli odmeny vyplatené dnes a dodatočným náhradníkom budú zajtra.“  
 
 
Primátor zdôrazňuje, že mesto Sereď má s vojenským útvarom niekoľkoročné  dobré vzťahy a spoluprácu na operácii Spoločná zodpovednosť hodnotí nasledovne:  „Spoluprácu s vojakmi máme v Seredi výbornú.  Stretnutí s vojakmi v priebehu minulého týždňa bolo niekoľko, nenechali sme nič na  náhodu a aj vďaka zodpovednému prístupu a vzájomnej ochote spolupracovať testovanie  bolo pripravené na relatívne slušnej úrovni. Aj tu sa ukázalo, že keď ľuďom ide o vec,  vedia sa zomknúť.“  
 
 
Dobrou správou bolo, že všetkých 12 odberných miest v Seredi bolo pripravených a testovanie začalo  hneď v sobotu skoro ráno. To v mnohých mestách nebolo štandardom. Veľmi  tomu však napomohlo piatkové vzájomné pretestovanie odberných tímov – už priamo na  odberných miestach a to zdravotníkov ako aj administrátorov. Okrem nich boli pretestované aj  opatrovateľky a dobrovoľníci, ktorých nie všetkých ste mohli vidieť priamo na odberných  miestach. Pracovali ako šoféri zásobovania, kuchárky, upratovačky, nákupcovia tovaru,  telefonisti a mnohí ďalší, ktorí vykonávali iné potrebné práce.  
"Toto piatkové pretestovanie priamo na odberných miestach nám v praxi ukázalo viacero  námetov, na ktoré sme ihneď reagovali do neskorej noci. Preto sme na viacerých  odberných miestach vytvorili aj posilnené odberné teamy o zdravotníkov, ktorých sme mali  najprv ako administrátorov, resp. sme privolali do práce pripravených a už pretestovaných  náhradníkov,"  hovorí prednosta Krajčovč a pokračuje: "Mali sme výborných zdravotníkov,  šikovných administrátorov a s ochotou pracujúcich dobrovoľníkov. Vojaci nielenže velili a  materiálne zabezpečovali odberné miesta pravidelnými hláseniami, no okrem toho mnohí aj  vzorne samotnou prácou pomáhali k plynulému testovaniu." 
 
 
Na plynulý priebeh dozerali aj príslušníci štátnej a mestskej polície. Dezinfekciu odberných  miest pred testovaním a po každom dni testovania vykonávali hasiči, dobrovoľní hasiči a  pracovníci mestského úradu. 
 
Primátor Martin Tomčányi hodnotí priebeh testovania nasledovne: „Neprináleží mi hodnotiť celkovú pripravenosť, resp. nepripravenosť akcie z pozície vlády.  Úloha samosprávy je pomáhať a zhostiť sa prípravy podľa najlepšieho vedomia a  svedomia. To všetko samosprávy urobili a trúfam si povedať,  že 80% prípravy bolo na ich  pleciach. Zabrali starostovia i primátori so svojimi ľuďmi a to je pozitívne. Dúfam, že si to  niekto uvedomí.“  
 
 
 
Zorganizovať takúto obrovskú akciu si vyžadovalo veľké úsilie a odhodlanie. Mesto Sereď má ale na riadiacich pozíciách tých správnych ľudí, zásluhou ktorých bolo všetko zabezpečené. „Máme výhodu, že mesto má solídnych zamestnancov a výborného prednostu  ktorý ich riadi. Od práce Tibora Krajčoviča , jeho schopností spolupracovať, rozmýšľať v  súvislostiach v prospech nášho mesta sa odvíja veľa dobrých vecí. Prednosta odviedol opäť obrovský kus práce,“  hovorí primátor a pokračuje: „Dovoľte nám obom vyjadriť poďakovanie všetkým, čo len malým kúskom prispeli  k hladkému priebehu. Slovo ĎAKUJEM je len skromné vyjadrenie úcty k ich vykonanej  práci nielen počas celého víkendu – ale aj k prípravným prácam. Takto obšírna akcia sa  nedá pripraviť na mieru každému občanovi. Samozrejme, vyskytli sa aj nedostatky  a vypočuli sme si aj nelichotivé slová. Celkovo bolo ale testovanie v meste pokojné a z pozície mesta zvládnuté. Ten, kto bol týždeň pri príprave takejto akcie a potom si ju zažil  aspoň cez jeden cca 18-hodinový pracovný deň na vlastnej koži – vie o čom to bolo.“
 
Tibor Krajčovič za seba dodáva:  „Mal som tú česť a som vďačný za to, že som získal nové skúsenosti  a spoznal pár skvelých ľudí.“   K jeho slovám sa pripája aj Martin Tomčányi : „Opäť nová skúsenosť a stretnutie s ľuďmi ktorí vedia nezištne pomôcť a s ktorými sa rád stretnem opäť.“
 
ĎAKUJEME…
Vedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v SerediVedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi Vedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi Vedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi Vedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi Vedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi Vedenie mesta rekapituluje testovanie v Seredi