O pandemické nemocenské žiadajte novým formulárom – urýchli vybavenie v Sociálnej poisťovni

O pandemické nemocenské žiadajte novým formulárom – urýchli vybavenie v Sociálnej poisťovni

Zdravie     Sociálna poisťovňa    
V súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré sa v SR uskutoční tento víkend, a vzhľadom na predpoklad výrazného nárastu dočasných pracovných neschopností uznaných z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie po tomto testovaní, prijala Sociálna poisťovňa nový postup pri uplatňovaní nároku na tzv. pandemické nemocenské. Ide o dávku nemocenské priznanú počas krízovej situácie (t. j. aj núdzového stavu) pre dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú pre nariadené karanténne opatrenie/izoláciu. Cieľom nového postupu, ktorý sa týka poistencov, je snaha Sociálnej poisťovne urýchliť vybavenie ich žiadosti a aj vyplatenie tzv. „péenky“, a to bez ďalšej telefonickej komunikácie.
Doteraz platil postup, pri ktorom ošetrujúci lekár Sociálnej poisťovni zaslal potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a poistenec čakal, kým ho bude kontaktovať zamestnanec Sociálnej poisťovne, aby spísal zápisnicu na uplatnenie nároku na pandemické nemocenské. Po novom lekár tak ako dosiaľ zašle do evidencie Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti uznanej z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec však nebude čakať, že sa s ním skontaktuje zamestnanec Sociálnej poisťovne, ale sám si vyplní žiadosť o pandemické nemocenské (formulár je zverejnený tu: Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie), a odošle ju Sociálnej poisťovni. Môže ju zaslať e-mailom bez podpisu (E-mailové adresy pobočiek) alebo poštou (Kontakty a adresy). V nevyhnutnom prípade žiadosť môže vhodiť aj do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky Sociálnej poisťovne.
Zverejnený formulár je dočasný, Sociálna poisťovňa bude verejnosť v najbližšom čase informovať o zverejnení e-formulára na Ústrednom portáli verejnej správy a rovnako o zverejnení čiastočne automatizovaného webového formulára pre poistencov, ktorí nemajú občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom.
Ďalšie informácie nájdete tu: Pandemické nemocenské
O pandemické nemocenské žiadajte novým formulárom – urýchli vybavenie v Sociálnej poisťovni