"Výsledok testovania ma potešil a som hrdá na našich klientov aj zamestnancov", hovorí riaditeľka DD a DSS v Seredi

"Výsledok testovania ma potešil a som hrdá na našich klientov aj zamestnancov", hovorí riaditeľka DD a DSS v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
Počas celoplošného testovania na Covid-19 boli otestovaní aj klienti a zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Seredi. Vzorky boli odobraté 112 klientom a 52 zamestnancom a všetky boli vyhodnotené ako negatívne.
 
Brány zariadenia boli pre verejnosť uzatvorené v auguste. Toto obdobie je pre všetkých veľmi náročné najmä psychicky. Riaditeľku zariadenia Miladu Floriánovú preto výsledok testov veľmi teší: „Som všetkým nesmierne vďačná za nasadenie, súdržnosť a dôslednosť v tomto pre nás všetkých náročnom období.  Ďakujem aj našim klientom za ich disciplinovaný prístup a podporu počas testovania. Som na  všetkých hrdá. Ostáva veriť, že sa situácia na Slovensku bude zlepšovať a naši klienti nebudú viac obmedzovaní.“
 
To, kedy sa život v zariadení vráti do normálu v týchto dňoch jasné nie je. Najprv musí vláda začať uvoľňovať opatrenia.  Riaditeľka Floriánová ďalej hovorí: „Usmernenia nám dáva TTSK . Naše zariadenie pre seniorov sme ale stihli vymaľovať a nakúpili sme nový nábytok. Domov sociálnych služieb budeme  renovovať až keď nám to situácia dovolí. Podarilo sa nám aj získať financie na krásny altánok pre našich klientov Tu musím poďakovať primátorovi mesta Martinovi Tomčányimu  a mestskému zastupiteľstvu za finančnú pomoc.“
 
 
Počas víkendu zariadenie navštívil aj predseda TTSK Jozef Viskupič. Pozdravil sa nielen s personálom ale aj  s klientmi. Sám si je vedomý potreby sociálnych kontaktov u týchto ľudí, preto všetkým poprial nielen veľa zdravia ale aj síl  na prekonanie neľahkého obdobia.  Zariadenie síce v rámci možnost klientom zabezpečuje kontakt s rodinnými príslušníkmi, no počas dní veľkú úlohu zohráva personál. S každým klientom aktívne pracujú a snažia sa mu vyplniť jednotlivé dni plnohodnotne. Riaditeľka vyjadruje ešte raz poďakovanie všetkým zamestnancom za ich obetavosť a prístup k práci. „Našim klientom a rodinným príslušníkom ďakujem za ich pochopenie, trpezlivosť a ochotu pomôcť pokiaľ je treba. Corona nás zomkla naučila nás veľkej súdržnosti, máme pred touto chorobou všetci veľký rešpekt ale verím že to spolu zvládneme.“
\\\