V týchto dňoch si spomíname na našich zosnulých

V týchto dňoch si spomíname na našich zosnulých

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Pamiatka zosnulých je čas, kedy intenzívnejšie myslíme na tých ktorí už nie sú medzi nami. V tomto období zvykneme navštevovať hroby svojich blízkych. Aj cintorín v Seredi bol po minulé roky  počas týchto dní miestom pokory a úcty.
 
Do pondelka 2.novembra platí ale na celom území Slovenska zákaz návštev cintorínov a to aj v tom prípade, ak ste absolvovali test s negatívnym výsledkom. Na zosnulých preto musíme spomínať vo svojich domovoch.
 
Ak sa na tieto dni obzrieme do minulosti, tak sa tento sviatok pôvodne slávil 13. mája. Slávnosť všetkých svätých sa prvýkrát slávila v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, takzvaný Pantheon, a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkom. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.
 
Od utorka sú návštevy cintorínov povolené ale iba s negatívnym výsledkom testu. Vďaka priloženým fotografiám zo seredského cintorína si zaspomínajme na záplavu kvetov a kahancov, ktoré zdobili hroby počas uplynulých rokov.
V týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulýchV týchto dňoch si spomíname na našich zosnulých