Údržba rozvodných potrubí na Niklovej ulici

Údržba rozvodných potrubí na Niklovej ulici

Rozvoj a výstavba     SAMAD s.r.o.    
Spoločnosť  Samad, s.r.o. oznamuje, že v dňoch 28.10 - 03.11.2020  (t.j. streda - utorok) bude v prenajatom sídle prevádzky Niklova 4346, 92600 Sereď vykonávaná údržba na rozvodných potrubí ( pretesnenie ventilov, údržba spätných klapiek, kontrola tesnení prírubových spojov, upchávok čerpadiel atď..).
 
Z uvedených dôvodov  je predpoklad, že sa v uvedených dňoch bude v tejto  časti priemyselnej zóny šíriť nepríjemný zápach. Zámerom spoločnosti je , v čo najväčšej miere, eliminovať zápach pred plánovaním spustením prevádzky.
 
Za pochopenie vopred ďakujeme.
 Údržba rozvodných potrubí na Niklovej ulici