Podrobné informácie ohľadom testovania v SEREDI a zoznam odberných miest pridelených jednotlivým uliciam

Podrobné informácie ohľadom testovania v SEREDI a zoznam odberných miest pridelených jednotlivým uliciam

Zdravie     Iveta Tóthová    
V sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11. 2020 prebehne celoplošné testovanie Slovákov. Ako sme Vás už informovali, v Seredi budú mať obyvatelia k dispozícii 12 odberných miest:
 
1. Dom kultúry, Školská ul. – vstup pred estrádnou sálou
2. Dom kultúry, Školská ul. – vstup z Mlynárskej ul.
3. ZŠ Fándlyho ul. Fándlyho 763/7A – hlavný vchod
4. Mestský úrad, Nám. republiky 10 – vchod cez rampu napravo vchodu na MsÚ– bezbariérový
5. ZŠ Komenského, ul. Komenského 1227/8 – hlavný vchod budova A
6. Futbalový štadión, hlavná tribúna, Športová ul.– bezbariérový
7. Denné centrum, Jesenského ul. – vchod od pohostinstva
8. Futbalový štadión ŠKF Horný Čepeň
9. Športová hala – Sokolovňa, Kostolná ul, – vchod na tribúnu
10. Veterán club, Starý most – vchod pred dreveným mostom do Campingu – bezbariérový
11. Amfiteáter, Parková ul. – bezbariérový
12. Rozkvet, Jelšová ul. 
 
PRESNÝ ZOZNAM PODĽA PRIDELENÝCH ULÍC NÁJDETE V PRÍLOHE DOLE
 
Seredské novinky Vám v nasledujúcich riadkoch prinášajú bližšie informácie týkajúce sa testovania priamo v SEREDI. Na otázky odpovedal prednosta Mestského úradu Tibor Krajčovič.
 
Dátum a čas
 
Prvé kolo prebehne 31.10. a 1.11.2020 v čase od 7:00 do 22:00 hodiny. Posledný ster bude o 21:30 hod.  Druhé kolo by sa malo uskutočniť o týždeň.
 
Kto sa testovať nemusí
 
Deti do 10 rokov. Testovanie sa neodporúča osobám nad 65 rokov, osobám so zdravotným či iným obmedzením a iným zraniteľnejším obyvateľom, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky.  Ak máte určité problémy, neváhajte poprosiť o pomoc riadiaci personál.
 
Čo ak sa testovania nezúčastníte
 
Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude platiť zákaz vychádzania. Ten prestane platiť, ak absolvujú druhé kolo celoplošného tetovania s negatívnym výsledkom alebo v prípade zrušenia zákazu vychádzania na celkom Slovensku.
 
Dobrovoľníci v Seredi
 
Mesto Sereď už má administratívnych pracovníkov aj dobrovoľníkov. Boli všetci už telefonicky kontaktovaní. Prihlásilo sa ich cca 70 ľudí za 2 dni cez formulár na stránke mesta či mailom, resp. z radov zamestnancov mesta sú aj náhradníci. Ich úlohou bude pomáhať pri testovaní na kratšie časové úseky.
Prednosta Krajčovič hovorí: „Po tomto počte sme prihlášky stopli. Ale ponuky chodía stále. Sme všetkým veľmi vďační za rýchle reakcie. Potrebovali sme 24 ľudí na administratívne práce a niekoľko ďalších dobrovoľníkov. Už v týchto kontaktovaných sme preferovali zdravotníkov.“ . Na rozdiel od veľkých miest,  v našom meste nemáme problém s aktiváciou ľudí.
 
Zdravotníci
 
Odbery budú vykonávať výlučne zdravotníci. Štát odporučil štyroch ľudí na jedno miesto, teda pre Sereď by to malo byť 48. Mesto si zdravotníkov musí zháňať samé. Preto Sereď hľadá školených ľudí ochotných pomáhať. Výzva bola dnes zverejnená.
 
Slobodný výber miesta testovania
 
Občan si miesto testovania môže vybrať podľa slobodného rozhodnutia. Prednosta Krajčovič má ale k občanom prosbu, aby do jednotlivých odberných miest išli podľa príslušných ulíc. Takisto by bolo dobré nechodiť na testovanie hneď v sobotu ráno. Nastal by nápor s dlhými čakacími dobami.
 
Interiér alebo exteriér
 
Z 12-tich odberných miest sú niektoré v interiéri a niektoré v exteriéri. Podľa prednostu išlo o zámer a oba varianty boli vybrané úmyselne,  aby mali ľudia na výber. Kto má strach, že sa v uzavretom priestore môže nakaziť, má možnosť  dať sa otestovať vonku. Preto oba štadióny, amfiteáter, Veterán club, TJ Rozkvet či muzeálna záhrada.
 
Prečo nie drive in
 
Niektoré mestá ponúkajú možnosť dať sa testovať z auta. Sereď túto možnosť nebude mať. Prednosta Krajčovič vysvetľuje: „Zvažovali sme to. V amfiteátri a vo Veteran clube. Obávali sme však dopravnej zápchy, ktorú s tým spôsobíme v meste čakacími radami automobilov.“
 
Testovanie v školách bude bezpečné
 
Prvotná informácia, že dve z odberových miest sa budú nachádzať v školách, vzbudila u rodičov zvýšenú pozornosť.  No v žiadnom prípade nie je dôvod na obavy. Testovať sa nebude v triedach. Na ZŠ Fándlyho je to vestibul a na ZŠ Komenského je to pri starej telocvični. Navyše, každé odberné miesto bude pred odbermi v piatok, po odberoch v sobotu ako aj v nedeľu dezinfikované hasičmi. A v oba pondelky majú deti navyše prázdniny.
 
Ako bude prebiehať testovanie:
 
Stanovište č. 1: Vchod na odberové miesto.
Príslušník polície riadi usmerňuje vstup občanov do odberovej miestnosti, dohliada na dodržovanie verejného poriadku a dodržiavaní bezpečných min. 2-metrových odstupov medzi občanmi. Po vstupe do odborného miesta si občan dezinfikuje ruky určeným dezinfekčným prostriedkom.
 
Stanovište č. 2: Administrácia
Administratívny pracovník vyzve občana k predloženiu občianskeho preukazu resp. iného dokladu totožnosti (deti karta poistenca).  Zapíše údaje a pridelí občanovi identifikačné číslo. Podá mu papierovú vreckovku a vyzve ho aby si šiel na určené miesto odkašľať a vyfúkať nos. Po vykonaní uvedených úkonov občan vhodí použitú vreckovku do odpadovej nádoby a presunie sa na samotné odberové miesto.
 
Stanovište č. 3: Odberové miesto
Občan odovzdá identifikačné číslo zdravotníckemu pracovníkovi. Následne je vyzvaný k tomu, aby si sňal prekrytie nosa a úst. Zdravotnícky pracovník vykoná úkon odberu biologickej vzorky. Občan je po odobratí odchádza do priestoru, kde čaká na výsledok testu – cca 25min.
 
Stanovište č. 4: Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu.
Zdravotnícky pracovník odovzdá certifikát a pokyny pre občana v obálke na základe identifikačného čísla občanovi po jeho zdokladovaní sa.
 
Stanovište č. 5: Východ z odberového miesta.
Po prevzatí zdravotníckeho certifikátu občan odchádza z odberového miesta.
 
Ako bude naložené s biologickým odpadom?
 
Po každom dni bude tento materiál z odberných miest odvážaný. V pondelok všetok biologický odpad  armáda kompletne odvezie. Táto miestnosť, kde to bude do pondelka uskladnené sa nebude 2 týždne používať. Je to mimo centra mesta. 
 
Prednosta MsÚ Tibor Krajčovič na záver vyjadruje presvedčenie, že všetko prebehne plynulo a bez komplikácií.  Vedenie mesta zároveň  vyzýva ľudí k trpezlivosti, slušnosti a empatii.  Rešpektujte prosím,  príkazy riadiaceho personálu a nevyvolávajte zbytočné konflikty.  Sme v tom všetci spoločne, buďme preto k sebe tolerantní a ohľaduplní.
 
Či už sa niekto testovať dá alebo nie, prednostove slová na záver hovoria za všetko : v tejto ťažkej situácii  ľudia potrebujú mať hlavne nádej.
 
Podrobné informácie ohľadom testovania v SEREDIPodrobné informácie ohľadom testovania v SEREDIPodrobné informácie ohľadom testovania v SEREDIPodrobné informácie ohľadom testovania v SEREDIPodrobné informácie ohľadom testovania v SEREDIPodrobné informácie ohľadom testovania v SEREDIPodrobné informácie ohľadom testovania v SEREDI