Obmedzenie autobusovej dopravy - informácia.

Obmedzenie autobusovej dopravy - informácia.

Školstvo a vzdelávanie     Trnavský samosprávny kraj    
Trnavský samosprávny kraj Vás informuje , že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza  II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania.
 
Z vyššie uvedených dôvodov  Vám oznamujeme,  že s platnosťou od 28.10.2020  bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime  s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa  do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime.
Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej  autobusovej dopravy  budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.
 
 
Obmedzenie autobusovej dopravy - informácia.