Mesto hľadá dobrovoľníkov na pozície zdravotníkov na testovanie COVID-19

Mestský úrad     Mestský úrad    
Milí Seredčania,
Viacerí z Vás sa už prihlásili ako dobrovoľníci resp. na administratívne práce. Sme vám za to veľmi vďační a aj preto využívame túto možnosť a žiadame Vás o registráciu ako ZDRAVOTNÍKA počas testovania v meste Sereď - teda samotné testovanie obyvateľov mesta.
 
Testovanie je počas 2 víkendov od 31. 10. 2020 do 1. 11. 2020 a pravdepodobne od 7. 11. 2020 do 8. 11. 2020 v čase 08:00 – 12:00 hod a 13:00 – 20:00 hod. (čas ešte nie je presne určený).
Mesto zabezpečí odberné miesta a ku každému 2 administratívnych dobrovoľníkov a zabezpečí aj občerstvenie.
V našom meste to bude 12 odberných miest.
Testovať sa budú osoby staršie ako 10 rokov a nemusia mať trvalý pobyt v Seredi.
 
 
Keďže štát má problém zabezpečiť potrebné personálne kapacity na testovanie, uvítame pomoc zdravotníkov - aj tých, ktorí sa už registrovali na celoštátnej stránke. Dohromady potrebujeme približne 48 zdravotníkov. Preto Vás prosíme o pomoc. Ako zdravotníci sa môžete prostredníctvom interaktívneho formuláru, ktorý nájdete nižie, alebo prostredníctvom mailu testovanie@sered.sk. Budeme Vás kontaktovať telefonicky/e-mailom, hneď ako budeme vedieť viac informácií. Zaregistrovať sa treba do štvrtka 29.10.2020 22:00 hod.. Registrujte sa prosím aj v prípade čiastočného testovania – napríklad v sobotu od 8,00 – 12,00 resp. v nedeľu od 13,00 – 20,00 hod.
 
Toto sú špecializácie, aby ste spĺňali požiadavky na túto pozíciu:
 
Dentálny hygienik/čka
Farmaceut/ka
Farmaceutický laborant/ka
Fyzioterapeut/ka
Hygienik/čka alebo epidemiológ/čka
Laboratórny diagnostik/čka
Lekár/ka
Masér/ka
Nutričný terapeut/ka
Očný optik/čka
Optometrista/tka
Ortopedický technik/čka
Pôrodný asistent/ka
Praktická sestra
Rádiologický technik/čka
Sanitár/ka
Sestra
Študent/ka medicíny v 5. alebo 6. ročníku štúdia
Študent/ka odboru urgentná zdravotná starostlivosť v 2. a vyššom roku štúdia
Študent/ka ošetrovateľstva v 2. a vyššom roku štúdia
Technik/čka pre zdravotnícke pomôcky
Verejný zdravotník/čka
Zdravotnícky laborant/ka
Zdravotnícky záchranár/ka
alebo iné (uvedťe prosím v prihláške aké)
 
Každá pomocná sila nám veľmi pomôže!
 
Formulár na stiahnutie (zaslať mailom na testovanie@sered.sk alebo odovzdať na podateľni MsÚ)
DOCX, ODT
 
Odoslaním tohto formulára dávam tento súhlas so spracovaním osobných údajov :
 
Týmto udeľujem súhlas Mestu Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01, IČO: 00 306 169 v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na spracovanie osobných údajov uvedených vo formulári: meno, priezvisko, e-mail, mobilné číslo za účelom kontaktovania zdravotníkov pre celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 . Získané osobné údaje budú poskytované povereným zamestnanom Mestského  úradu Sereď iba pre spracovanie za účelom kontaktovania pre zabezpečenie informácií prihláseným zdravotníkom na celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 . Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu testovanie@sered.sk. Zaslaním žiadosti na adresu Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01 máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.sered.sk.
 
Online formulár na odoslanie: