Neostávajte s príznakmi cievnej mozgovej príhody doma!

Zdravie     Oto Petrík    
28. október je medzinárodným dňom boja proti mŕtvici. Je smutné, že práve náš galantský okres má v rámci Slovenska veľmi vysoký výskyt cievnej mozgovej príhody. Za posledných 10 rokov sa na nás valí množstvo nových informácií ohľadom diagnostiky a liečby mŕtvice. Jedná sa o veľmi jednoduché opatrenia až po veľmi komplikované, napríklad využitie umelej inteligencie pri vyhodnocovaní skenov v CT prístroji.
Posledných 5rokov tím pracovníkov galantskej neurológie intenzívne pracuje na zlepšení samotnej diagnostiky a liečby cievnej mozgovej príhody v galantskej nemocnici. Od samotného príchodu rýchlej záchrannej služby až po samotné podanie liečby to trvá v priemere 28min (údaj za 2019). Práve vďaka rýchlosti podania sme sa ocitli v TOP 10 najrýchlejších nemocníc na Slovensku, ktoré vyhodnotilo občianske združenie Sekunda pre život na základe dát z Národného centra pre zdravotnícke informácie. Rovnako ako minulé roky, aj za 2019 sme obhájili Platinové ocenenie – Angels awards, organizované European stroke organisation. Za tieto úspechy sú zodpovední celé tímy ľudí nielen na neurologickom oddelení, ale aj na urgentnom príjme a na rádiologickom oddelení.
Vďaka presnej štatistike, ktorú sú vedieme na oddelení sme zistili, že počas 2.vlny pandémie COVID19 došlo k septembri aj v októbri k 50% poklesu pacientov hospitalizovaných na cievnu mozgovú príhodu v galantskej nemocnici. Nepredpokladám, že by obyvateľstvo zázračne vyzdravelo, skôr sa obávam, že sa ľudia s príznakmi cievnej mozgovej príhody boja ísť do nemocnice- čo pravdepodobne spôsobilo daný pokles.
Napriek „ťažkým časom“  Vás prosím v prípade príznakov cievnej mozgovej príhody: 1) porucha reči, 2) pokles ústneho kútika, 3) oslabenie alebo zmena citlivosti jednostranných končatín. Volajte rýchlu zdravotnú službu. Máme k dispozícii skvelí tým šikovných ľudí, najnovšie diagnostické prístroje a lieky. Toto všetko je nám na nič, ak pacient nepríde včas (do 4,5 hodiny od vzniku príznakov), alebo nepríde vôbec. Vtedy mu nevieme pomôcť.
Prosím neostávajte s príznakmi cievnej mozgovej príhody doma!