Rekonštrukcia ihriska v Hornom Čepeni.

Rekonštrukcia ihriska v Hornom Čepeni.

Šport     ŠKF Sereď - akadémia    
Dňa 15.10.2020 začalo Mesto Sereď v spolupráci s firmami Agromex (p.Jurista) , Lukystav (p.Vajdík) a akadémiou ŠKF realizovať práce na rekonštrukcii ihriska v Hornom Čepeni.
 
- Vyrovnanie ihriska
- Položenie závlahového systému
- Vysiatie trávy
- Osadenie nových brán , striedačiek, lapače za bránami
- Vymaľovanie šatní a spoločných priestorov
- Nové oplotenie areálu
Ihrisko v Hornom Čepeni bude súčasťou futbalovej akadémie a bude využívané hlavne kategóriami prípraviek ŠKF Sereď.
Ďakujeme za vašu pomoc a za podporu.
Rekonštrukcia ihriska v Hornom Čepeni.Rekonštrukcia ihriska v Hornom Čepeni.Rekonštrukcia ihriska v Hornom Čepeni.