Mestský úrad – vchod na úrad je od pondelka 26.10.2020 uzatvorený

Mestský úrad     Mestský úrad    
Pri vchode na mestský úrad bude od pondelka 26.10. stála služba: meranie teploty a dezinfekcia rúk + usmernenie návštev úradu.
Ak príde občan, na ktorého sa vzťahuje jedna z výnimiek zákazu vychádzania, služba pri vchode ho usmerní.
Neoverujeme písomnosti, neberieme hotovostné či bankomatové platby - na platby využívajte internetbanking.
Na komunikáciu s pracovníkmi mestského úradu využite prednostne telefonické a mailové kontakty, ktoré sú uvedené na webovom
 
Úradné hodiny pre verejnosť sú bez zmien.
Pre kontaktovanie s pracovníkmi mestského úradu prednostne využívajte tieto kontakty:
Spojovateľka a podateľňa:   031/789 2392, 031/789 2393   
Matrika: 031/789 22 15, 0905 556 879
Opatrovateľky:  0903 243 093                                       
Školský úrad: 0918 450 853
Stavebný úrad:  0918 450 852, 0907 642 166                                        
Životné prostredie a odpady: 0948 340 037
 
Predaj v Zámockom parku (trh – bývalé záhradkárstvo):  do odvolania UZAVRETÉ.