Mesto Sereď zabodovalo v župnej environmentálnej súťaži.

Životné prostredie a príroda     Zuzana Slahučková    
V októbri zverejnil predseda trnavského samosprávneho kraja výsledky súťaže Ekologický čin roka 2019. Sereď obsadila v konkurencií krajských obcí, škôl a dobrovoľníckych organizácií tretie miesto. K nášmu úspechu výrazne dopomohla práca so seredskou mládežou, či spolupráca s arboristami.
 
„Veľmi ma teší, že v uplynulom ročníku sa do súťaže zapojilo rekordných 28 projektov zameraných na čistenie obcí alebo zvyšovanie environmentálneho povedomia mladých ľudí,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Celkovými víťazmi sa stali projekty „Barter Market“ Občianskeho združenia SaUvedom Trnava  a „Zvyšovanie environmentálneho povedomia hotelákov“ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.
 
Sereď získala tretie miesto hneď za niekoľko zelených aktivít. Okrem plnenia si povinnosti náhradnej výsadby stromov na svojom území má na konte aj zopár nevšedností. „V spolupráci s občianskym združením arboristov a priateľov stromov ISA Slovensko sme vlani na jeseň zorganizovali dva semináre starostlivosti o dreviny spojený so Základným kurzom rezu stromov. V Zámockom parku pri kaštieli sa zároveň uskutočnila prvá Slovenská certifikačná skúška pozemných arboristov, kde sa vyškolilo 12 odborníkov,“ vysvetlil prednosta seredského mestského úradu Tibor Krajčovič.
 
Minuloročnou novinkou v našom meste sú aj zavlažovacie vaky umiestnené okolo kmeňov mladých stromov. „Sú výnimočné práve tým, že efektívne využívajú vodu a zabraňujú jej plytvaniu. Nakoľko ju dávkujú pomaly hlboko pod povrch pôdy, stromy ju dokážu lepšie vstrebať a využiť,“ vysvetlila Katarína Navrátilová z oddelenia životného prostredia v Seredi.
 
Oddelenie životného prostredia pripravilo v roku 2019 seredským školákom zaujímavý zelený program, ktorého cieľom bola osveta v oblasti odpadového hospodárenia. „Program bol zložený z prvej časti, ktorou bola konferencia s názvom Poznaj odpad, ktorý tvoríš. Jej snahou bolo poukázať na následky znečisťovania životného prostredia v Seredi  a spôsob predchádzania znižovaním množstva komunálneho odpadu triedením a kompostovaním. Vyzdvihnutá bola dôležitosť ochrany životného prostredia a predchádzaniu vzniku čiernych skládok v oblasti rybárskych revírov. Druhou časťou bola exkurzia žiakov na Zberný dvor za účelom oboznámenia sa s jeho funkciou,“ upresnila Zuzana Vohláriková, poverená vedením oddelenia životného prostredia v meste. Mladým Seredčanom vnukli prizvaní odborníci myšlienky na zamyslenie sa o tom, ako dnešná doba konzumu a nadmerného nakupovania negatívne ovplyvňuje a zaťažuje životné prostredie a celú planétu. 
 
Ďalšími aktivitami, ktorými Sereď zbierala body v župnej súťaži boli plán zriadenia vsypovej lúky na seredskom cintoríne, riešenie čiernych skládok vo svojom katastri a súťaž o najkrajšiu predzáhradku mesta.  
 
„Oceňujem prácu našej bývalej kolegyni, pani Daniely Vaškovej Kasákovej, ktorá tento projekt vymyslela a jeho veľkú časť aj stihla realizovať. Sereď tak získala v súťaži 500 eur, ktoré plánujeme použiť na ďalší rozvoj. V hre je výsadba stromov nad rámec povinnej výsadby a to na niektorom seredskom sídlisku. O konkrétnej lokalite a druhoch drevín sa chceme poradiť s odborníkmi,“ uzavrel prednosta Krajčovič.