Mesto hľadá dobrovoľníkov na administratívne pozície počas testovania COVID-19

Mestský úrad     Mesto Sereď    
Milí Seredčania,
Viacerí sa na nás obraciate s otázkami, ktoré súvisia s celoplošným testovaním obyvateľstva. Niektorí z Vás sa už aj prihlásili ako dobrovoľníci na celoslovenskom formulári – zadali ste okres. Žiaľ – ani cez všetku našu snahu sme sa k tomuto zoznamu pre okres Galanta nedostali. Preto využívame aj túto možnosť a žiadame Vás o registráciu ako dobrovoľníkov na administratívne práce počas testovania meste Sereď.
 
Testovanie je počas 2 víkendov od 30. 10. 2020 do 1. 11. 2020 a od 6. 11. 2020 do 8. 11. 2020 v čase 08:00 – 12:00 hod a 13:00 – 20:00 hod.
Mesto zabezpečí odberné miesta a ku každému 2 administratívnych dobrovoľníkov a zabezpečí im aj občerstvenie.
V našom meste to bude cca 12 odberných miest.
Testovať sa budú osoby staršie ako 10 rokov a nemusia mať trvalý pobyt v Seredi.
 
Keďže mesto nemá potrebné personálne kapacity, uvítame pomoc dobrovoľníkov a administratívnych síl. Dohromady potrebujeme približne 30 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci budú pomáhať pri organizácii, nie testovaní. Preto Vás prosíme o pomoc. Ako dobrovoľníci sa môžete prihlásiť prostredníctvom interaktívneho formuláru, ktorý nájdete nižie alebo prostredníctvom mailu testovanie@sered.sk. Ideálne by bolo, keby dobrovoľníci boli vo veku od 18 do 50 rokov a mali 100 % zdravotným stav. samozrejme hľadáme dobrovoľníkov predovšetkým na všetkých 6 dní. Budeme Vás kontaktovať telefonicky/e-mailom, hneď ako budeme vedieť viac informácií. Zaregistrovať sa treba do pondelka 26.10.2020 10:00.
 
Každá pomocná sila nám veľmi pomôže!
 
Formulár na stiahnutie (zaslať mailom na testovanie@sered.sk alebo odovzdať na podateľni MsÚ)
 
Formulár na stiahnutie docx, odt.
 
Odoslaním tohto formulára dávam tento súhlas so spracovaním osobných údajov :
 
Týmto udeľujem súhlas Mestu Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01, IČO: 00 306 169 v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na spracovanie osobných údajov uvedených vo formulári: meno, priezvisko, e-mail, mobilné číslo za účelom kontaktovania dobrovoľníkov pre celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 . Získané osobné údaje budú poskytované povereným zamestnanom Mestského  úradu Sereď iba pre spracovanie za účelom kontaktovania pre zabezpečenia informácií prihláseným dobrovoľníkom na celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 . Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu testovanie@sered.sk. Zaslaním žiadosti na adresu Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01 máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.sered.sk.
 
Online formulár na odoslanie: