Seredské gymnázium úspešné hneď vo dvoch európskych projektoch

Seredské gymnázium úspešné hneď vo dvoch európskych projektoch

Školstvo a vzdelávanie     Alžbeta Tabačková    
V nasledujúcich dvoch rokoch budú študenti Gymnázia V. Mihálika v Seredi spolupracovať so svojimi rovesníkmi z krajín Európskej únie na projektoch programu Erazmus+ Školské strategické partnerstvá. Podarilo sa nám uspieť po prvýkrát a to hneď v oboch projektoch, o ktoré sme sa uchádzali.
Projekt „Prvá pomoc a zdravý životný štýl“ je určený pre našich žiakov osemročného gymnázia od 10- 14 rokov. Je zameraný na vytváranie výukových materiálov a praktické zručnosti v podávaní prvej pomoci a základné princípy zdravého životného štýlu. Už aj najmladší žiaci našej školy sa môžu tešiť na výmenné pobyty s ich rovesníkmi v Španielsku, Portugalsku, Estónsku a Severnom Macedónsku. Keďže momentálna situácia s korona vírusom skomplikovala vycestovanie do týchto krajín, projekt budeme zatiaľ realizovať virtuálne  prostredníctvom eTwinning portálu. Okrem zručností, ktoré im raz môžu zachrániť život, spoznajú nové kultúry, získajú nových priateľov, zdokonalia sa v cudzích jazykoch a získajú motiváciu študovať prírodné vedy.
Dnešná doba je poznačená inváziou hoaxov na sociálnych sieťach a z toho prameniaceho vzostupu extrémistických myšlienok a konšpiračných teórií na Slovensku, ba aj v celej Európe. „Je táto správa pravdivá alebo nepravdivá? Pochádza z overeného zdroja? Čomu veriť a čomu už nie?“ Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdu naši študenti práve v novom projekte „NIE extrémizmu- nezabudni na minulosť!“. Rozvíjaním kritického myslenia našich študentov budeme spoločne bojovať proti hoaxom a konšpiráciám, budeme rozpoznávať hranice pravdy, polopravdy a nepravdy. Poslúžia nám k tomu aj  svedectvá z minulosti zmapované inštitúciami, s ktorými spolupracujeme. Projekt bude realizovaný so školami v Španielsku, Portugalsku a na Sicílii a je určený študentom od 15- 19 rokov. Veríme, že sa budúci rok už rozcestujeme do všetkých partnerských krajín a privítame tiež našich projektových partnerov u nás v Seredi.
Držte nám palce!
Seredské gymnázium úspešné hneď vo dvoch európskych projektochSeredské gymnázium úspešné hneď vo dvoch európskych projektoch