Matematický klokan

Matematický klokan

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je propagovať a popularizovať matematiku medzi všetkými žiakmi, nielen medzi talentami.
 
Súťaž nie len o matematike, ale aj o preverení vlastných schopností, o psychike, schopnosti  zvládať stresové situácie ako sú obmedzenie časovým limitom, u niektorých aj iný spôsob vyznačovania správnych odpovedí, ako sú zvyknuté, samostatnosť pri riešení úloh, maximálna pozornosť a v neposlednej rade aj schopnosť toto všetko zvládnuť. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Úlohy sú zaujímavé a rôznorodé.
 
Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. V školskom roku 2019/2020 súťažilo na Slovensku takmer 71 000 žiakov. Do súťaže sa zapojili aj žiaci ZŠ J.A.Komenského v Seredi. Celkom 41 žiakov z 1.stupňa a 11 žiakov z 2.stupňa riešilo rôznorodé matematické zadania. Podľa výsledkov boli najúspešnejší žiaci tejto školy a diplom za úspešný riešiteľ (patrí medzi 20% úspešných riešiteľov zo Slovenska) získali: Timotej Belička – 2.C, Sofia Kozmérová - 5.A, Lukáš Kubíček – 6.C, Marco Šereg – 8.B.
Všetci zapojení žiaci získali účastnícky diplom, ceruzku s logom súťaže a úspešní riešitelia i drobný darček.
Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan Matematický klokan