Október – Mesiac úcty k starším

Október – Mesiac úcty k starším

Udalosti a ľudia     Martin Tomčányi, poslanci MsZ a zamestnanci mesta Sereď    
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším organizuje mesto Sereď každoročne kultúrno-spoločenskú akciu pre seniorov pod názvom „Ďakujeme Vám“. Vedenie mesta sa takýmto spôsobom snaží  poďakovať seniorom za ich dlhoročnú prácu, ktorú odviedli pre túto spoločnosť, zabaviť ich kultúrnym programom a vytvoriť im príležitosť na to, aby sa stretli a porozprávali. Vzhľadom na súčasnú situáciu so šírením korona vírusu sa tento rok kultúrno-spoločenská akcia „Ďakujem Vám“ nemohla uskutočniť.
 
Vedenie mesta chce aspoň takýmto spôsobom vyjadriť seniorom úctu a poďakovanie a zaželať im hlavne pevné zdravie, radosť zo života v kruhu najbližších a spokojnú jeseň života.
Október – Mesiac úcty k starším