Október-mesiac úcty k starším

Október-mesiac úcty k starším

Udalosti a ľudia     Ing. Mária Fačkovcová    
Keď myslíme na našich starkých v tohtoročnom októbri, tak v skôr v duchu, aby sme ich čo najviac izolovali a ochránili pred covidovou nákazou. No na druhej strane aj sociálna izolovanosť necháva na nich (aj trvalé) následky.
     Preto, prosím, správajme sa teraz všetci   čo najzodpovednejšie, aby sme spoločne čím skôr prekonali túto epidémiu a mohli sa opäť spolu stretávať bez strachu, že sme si navzájom pre seba silnou hrozbou.
   A tým najviac pomôžeme nielen sebe, ale aj všetkým naším milovaným starkým.
OKTÓBER  -  MESIAC  ÚCTY K STARŚÍM