Farský úrad je od 17. októbra v povinnej karanténe

Farský úrad je od 17. októbra v povinnej karanténe

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Farský úrad je od 17. októbra 2020 v povinnej karanténe.  Počas karanténnej doby nebudú v kostole sv. Jána Krstiteľa ani v kaplnke v Čepeni slávené verejné sväté omše. 
 
Sväté omše na úmysly, ktoré boli zahlásené, budú kňazi farnosti sláviť iba privátne, bez účasti ľudí.
 
V prípade, že bude potrebné vybaviť nevyhnutné záležitosti, volajte nám najskôr na telefónne číslo 031/789 28 67.
 
V prípade súrneho zaopatrovania a pohrebu nás bude zastupovať RKFÚ v Dolnej Strede, telefónne číslo 0911 111 770.
 
O tejto skutočnosti informovali veriacich dekan Ján Hallon a kaplán Ladislav Mišura.
Farský úrad je od 17. októbra v povinnej karanténe