Radosť z nových krojov a hudobných nástrojov

Radosť z nových krojov a hudobných nástrojov

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Základná umelecká škola J. F. Kvetoňa v Seredi za roky svojej existencie vychovala mnoho žiakov, ktorí dosiahli a stále dosahujú ocenenia v rôznych súťažiach, výstavách či vystúpeniach. Medzi najobľúbenejší odbor tejto školy patrí bezpochyby tanečný. Je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných techník, tanečno- pohybovú prípravu, ľudový tanec, klasický tanec, moderný scénický tanec a kreatívny tanec.  
 
 
Mesto Sereď tento rok po prvý krát vyčlenilo z rozpočtu dotáciu vo výške 4 000 eur, ktorej účelom je úhrada nákladov na krojové vybavenie Detského folklórneho súboru Kvetoňka, ktorý v tomto roku oslávi 10.výročie a na nástrojové vybavenie Ľudovej hudby DFS Kvetoňka. 
 
Pedagogička tanečného odboru na ZUŠ Tatiana Michálek Walzelová si pomoc mesta veľmi váži: "Ďakujeme mestu za túto finančnú podporu, pretože dostatok financií je na prezentáciu súboru v krojoch veľmi potrebný Dať zhotoviť kroj nebolo a ani v dnešnej dobe nie je lacná záležitosť. Je veľmi dôležité, aby boli kroje čo najviac autentické, nakoľko je to aj o výchove k našej histórii a rôznorodosti krásy v obliekaní predchádzajúcich generácií a o úžasnom výtvarnom cítení mnohých jedincov. Treba si uvedomiť, že kroje a obuv, ktoré sa pre súbor kupujú alebo dajú zhotoviť, sú vždy pre niekoľko generácií žiakov. Je potrebná výchova samotných detí k ich udržiavaniu, pretože sa rýchlo môžu opotrebovať. Tento rok sme sa zamerali hlavne na kroje pre našich tanečníkov. Každý dostal dve nové  košele, lajblík, nohavice. Nezabudli sme aj na našu ľudovú hudbu. Biele ľudové košele, ale aj nové husle sú už pripravené na najbližšie vystúpenie. Kožené čižmy pre dievčatá alebo pre pánov sa každoročne musia dopĺňať , pretože niekedy rastú nohy a niekedy sa deti striedajú a jedny naše čižmy stoja 129,-€."
Radosť z nových krojov a hudobných nástrojovRadosť z nových krojov a hudobných nástrojovRadosť z nových krojov a hudobných nástrojovRadosť z nových krojov a hudobných nástrojovRadosť z nových krojov a hudobných nástrojovRadosť z nových krojov a hudobných nástrojovRadosť z nových krojov a hudobných nástrojov