Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-15.10.2020

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-15.10.2020

Zdravie     Iveta Tóthová    
Vo štvrtok 15.10.2020 zasadal krítový štáb mesta Sereď s vydal toto vyhlásenie pre verejnosť:
 
V okrese Galanta je zatiaľ 282 infikovaných (posledný nález streda 14.10.2020 + 19). Okres Galanta je na semafore tento týždeň červený. Za posledný týždeň bolo v Seredi 10 infikovaných.
 
Od 15. októbra 2020 platia tieto opatrenia:
 
• prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo jeho alternatívou je povinné v interiéri a v exteriéri.
• sú zakázané hromadné podujatia
• sa zatvorili fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny
• do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov
• je obmedzený počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách - 1 osoba na 15 metrov štvorcových.
• krsty, pohreby a sobáše sa môžu konať, avšak za pravidiel, aké budú platiť pri prevádzkach, čiže jedna osoba na 15 štvorcových metrov v priestore. Ak sa budú tieto obrady konajú vonku, počet účastníkov sa neobmedzuje, dodržiavať sa však musia dvojmetrové odstupy.
• Od utorka 13. októbra 2020 platí zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.
 
Školské zaiadenia:
 
• Prevádzka plavárne na ZŠ Juraja Fándlyho pre školy a verejnosť sa do odvolania sa prerušuje.
• Všetky školy zriadené mestom Sereď sú zelené. Postupujú podľa aktuálneho Rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 12. 10. 2020, Usmernenia k postupu škôl, Manuálov opatrení pre príslušný typ školy a upravených prevádzkových poriadkov. Odporúčame rodičom sledovať aktuálne informácie na stránkach škôl.
• Do odvolania sa predlžuje skrátená prevádzka v materských školách v pracovných dňoch od 6.30 do 16.00 h.
 
Trhovisko, Denné centrum, poliklinika:
 
• Mestské trhovisko ktoré je z dôvodu plánovanej rekonštrukcie trhoviska dočasne presťahované do priestorov Zámockého parku (bývalé záhradkárstvo) vzhľadom na aktuálnu situáciu bude v sobotu 17.10.2020 uzatvorené.
• Denné centrum seniorov je zatvorené.
• Poliklinika v Seredi poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa „Pandemického plánu PLK", v štandardnom režime s triážou na jednotlivých ambulanciách polikliniky, podľa štandardu R - O - R a odporúčaním telefonického kontaktu pacienta s ošetrujúcim
lekárom pred vyšetrením.
 
Povodňový stav v Seredi:
 
• Od 14. októbra 2020 sa prechodne výrazne zvýšila hladina vodného toku rieky Váh a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku a sa voda z koryta vodného toku na niektorých miestach už vylieva. Bezprostredné ohrozenie obyvateľstva mesta Sereď nehrozí. Prietok vody dosiahol I. stupeň povodňovej aktivity a momentálne je na úrovni II. stupňa povodňovej aktivity, ale ho nedosahuje. Stav nastal po daždivom počasí a následnom regulovaním vodného toku rieky Váh.
Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-15.10.2020