Vyhodnotenie Do práce na bicykli

Vyhodnotenie Do práce na bicykli

Šport     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Mesto Sereď bolo aj v tomto roku registrované v kampani Do práce na bicykli, ktorú organizuje  OZ Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Súťaž bola pôvodne naplánovaná na máj, stretli sme sa aj s obavami, či sa vôbec bude môcť realizovať, ale predsa sa súťaž uskutočnila v mesiaci september. Boli sme veľmi radi, keď sme na stránke sledovali pribúdajúce registrované tímy a účastníkov. V úvode článku si môžete pre zaujímavosť prečítať rôzne spôsoby vyhodnotenia, ktoré stránka www.dopracenabicykli.eu ponúka. Ako prvé uvádzame výsledky v rámci Slovenska, podľa rôznych parametrov a ďalej sa dozviete aj kompletné vyhodnotenie v našom meste Sereď.
 
Zapojených samospráv: 85
Registrovaných zamestnávateľov: 1 012
Registrovaných tímov: 2 553  
( v roku 2019 – 3 779, v roku 2018 -  3 332, v roku 2017 - 2 565)
Registrovaných účastníkov: v roku 2020:  8 392
 (v roku 2019 - 12 687 , v roku 2018 -  11 061,  v roku 2017 – 8 532)
Celkovo na bicykli odjazdených  929 601,15  km z toho na jedného účastníka pripadá 110,77 km
Ušetrené CO2:   297 268,76 kg
Počet jázd spolu:  135 750
 
Celkové poradie na Slovensku zo všetkých miest:
1.miesto – Martin
2.miesto – Trenčín
3.miesto – Liptovský Mikuláš
Sereď bola celkovo na 23. mieste.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu tímov:
1. miesto – Bratislava - 647
2. miesto – Trenčín     - 153
3. miesto - Martin       - 144
Sereď sa umiestnila na 28.  mieste z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu účastníkov:
1. miesto – Bratislava – 2 174
2. miesto – Trenčín     - 518
3. miesto - Martin       - 508
Sereď získala 31.  miesto z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu najazdených km:
1. miesto – Bratislava – 250 187,97 km
2. miesto – Martin     - 69 982,54 km
3. miesto -  Žilina       - 59 257,77 km
Sereď sa umiestnila na 27. mieste z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku po rozrátaní najazdených km na účastníka súťaže:
1. miesto – Svit - 464,11 km
2. miesto – Lozorno - 384 km
3. miesto  - Vysoké Tatry - 268 km
Sereď bola na peknom 18. mieste z celkového počtu 85 zapojených samospráv s 124 km najazdených na účastníka súťaže.
 
Poradie na Slovensku po rozrátaní najazdených km na obyvateľa:
1. miesto – Lozorno – 1,77 km
2. miesto – Vysoké Tatry – 1,53 km
3. miesto  - Svit  1,49 km
Sereď obsadila 20. miesto z celkového počtu 85 zapojených samospráv s 0,49 km najazdených na obyvateľa.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu jázd:
1. miesto – Bratislava - 25 787
2. miesto – Martin - 11 572
3. miesto  - Trenčín – 8 247
Sereď sa umiestnila na 24. mieste z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Samospráva, kde bolo do kampane zapojených 100 a viac obyvateľov bola zaradená do losovania o cyklostojany s verejnou cyklopumpou. Nám sa to zatiaľ ešte nepodarilo ani jeden rok, veríme, že snáď o rok sa do súťaže zapojí viac súťažiacich. Výhercami cyklostanovíšť sa stali v kampani 2020 Poprad, Bratislava, Martin, Levice a Piešťany.
 
Výsledky Sereď :
V našom meste sa súťaže zúčastnilo 20 tímov zostavených z 10 firiem a organizácií: Mesto Sereď, Slovenský cukrovar, I.D.C. Holding a.s., Naša domová správa s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Eriksoft s.r.o., Spoločnosť Jeja, Špeciálna ZŠ, LLARIK SYSTEMS s.r.o., Alfun sk. s.r.o.
Počet súťažiacich 61
Spolu najazdených  7 564,20 km
Ušetrených 1 918  kg CO2
 
Vopred boli uvedené rôzne kategórie, v ktorých prebehne vyhodnotenie, v nasledujúcich riadkoch zverejníme konkrétne výsledky (v rámci ochrany osobných údajov nie je možné zverejniť celé mená).
 
I. kategória: NAJVÄČŠÍ POČET KILOMETROV – TÍM  - víťazný tím získa 50 € poukážku na nákup potrebného materiálu pre cyklistov
1. miesto:  BOBRÍCI – 1539,03 km  (Zamestnávateľ IDC Holding Sereď)
2. miesto: DAMATI – 823,40 km  (Zamestnávateľ Mesto Sereď)
3. miesto: Zase na koLLesách – 677,26 km  (Zamestnávateľ LLARIK s.r.o.)
II. kategória: VEDÚCI JEDNOTLIVEC PODĽA POČTU  km - víťaz získa 30 € poukážku
1. miesto:  Ján (Bobríci) – 676,5 km (30 jázd)
2. miesto: Tomáš ( Bobríci) – 666,05 km (35 jázd)
3. miesto: Daniela  (DAMATI) – 546  km (26 jázd)
III. kategória: NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD – TÍM – víťazný tím získa 50 € poukážku
1. miesto  : 176  jázd - Špeckatím (Špeciálna ZŠ)
2. miesto  : 143 jázd -  ATTACK MIX (I.D.C. Holding a.s.)
3. miesto  : 134 jázd -  Zase na koLLesách ( LLARIK, s.r.o.)
IV. kategória: NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD – JEDNOTLIVEC – víťaz získa 30 € poukážku
1. miesto: 48 jázd – Mária (Špeckatím)  
2. miesto: 44 jázd : Milka  (ATTACK MIX) , Jana (Špeckatím) a Miroslav (ATTACK MIX)
3. miesto: 42 jázd : Alena (Špeckatím) a Jarmila (Špeckatím)
V. kategória: SPOLOČNOSŤ S NAJVÄČŠÍM POČTOM REGISTROVANÝCH TÍMOV A ÚČASTNÍKOV
Víťazom sa stáva spoločnosť I.D.C. Holding, a.s.,  ktorá mala v súťaži zapojených  10  tímov a 32 súťažiacich (BOBRÍCI, ATTACK MIX, Horalky, SLADAN, DoLu, JURO-JAMAGA, Horúce strely, Makačky, Chlapci v zelenom, MA)
VI. Bonusová kategória
 V rámci poslednej kategórie sa v súťaži posudzuje to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 km. Túto podmienku splnilo 36 súťažiacich cyklistov. Víťaz 50 € poukážky bude určený losovaním.
 
Odovzdávanie šekov, diplomov a losovanie víťaza bonusovej kategórie bude prispôsobené súčasnému vývoju epidemiologickej situácie a o spôsobe budete včas informovaní začiatkom novembra. Veríme, že bude možné uskutočniť vyhodnotenie spoločným stretnutím, ak nie, bude realizované alternatívnym spôsobom.
 
Aj touto formou ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa zapojili do kampane Do práce na bicykli a prispeli tak k zdravšiemu ovzdušiu svojou cestou do práce aj z práce inak, ako autom, a zvlášť blahoželáme víťazom vo všetkých kategóriách. Ďakujeme aj OZ Mám rád cyklistiku, ktorého členovia zorganizovali raňajky pre cyklistov. Želáme všetkým cyklistom veľa šťastných km na cestách po celý rok, nie len v čase prebiehajúcej súťaže.
Vyhodnotenie Do práce na bicykli